Magyar pieta

Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése
Én lefekszek én ágyamba,
Mint Úrjézus koporsóba,
Három angyal őriz engem,
Őrizzetek angyalok éjfélig,
Szűz Mária virrattig.
Föltekintek magos mennybe,
Nyitva látom mennyország kapuját,
Kívül kárpitos,
Belül aranyos,
Trónusán ül szép Szűz Mária,
Ölében szent Fia meghalva,
Három csöpp vére elcsöppent,
Az angyalok fölszedték,
Cintányérra tették,
Az Úr Jézushoz vitték.
Nem szólok, sem felelek,
Ki ezt az imádságot este elmondja, reggel,
Halálos bűn nélkül hal meg,
Halála óráján igyenesen a mennyországba megy. Ámen.Hátra Kezdőlap Előre