Tétel adatlapja
CÍMLAP
Szokolszky Ágnes
Kutatómunka a pszichológiában: gyakorlatok

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

1 A pszichológiai kutatás teljes íve és alapstratégiái - áttekintés
1.1 A kvantitatív és a kvalitatív kutatási stratégiák összehasonlítása és alkalmazása
1.2 A kvantitatív kutatás folyamata
1.3 A kvalitatív kutatás folyamata

2 Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása
2.1 Milyen a jó kutatási téma?
2.2 Hogyan tájékozódjunk és válasszunk kutatási témát?
2.3 Fogalmazzuk meg a kutatási kérdésünket!
2.4 Konceptualizáció
2.5 Alkossunk hipotézist!
2.6 Operacionalizáljuk a változókat!

3 A témához illő kutatási stratégia és módszer megválasztása
3.1 A kísérleti, a korrelációs, és a kvalitatív stratégiák megkülönböztetése
3.2 A pszichológiai kutatás alapvető módszercsoportjai
3.3 A témához illő kutatási módszer megválasztása

4 A mintavétel
4.1 A populáció meghatározása
4.2 A mintavétel: hogyan válasszuk ki a résztvevőket?
4.3 Mekkora legyen a minta?

5 Szakirodalom keresése és beszerzése
5.1 Szakirodalom keresők
5.2 Hogyan keressünk otthonról?
5.3 Szabadon elérhető folyóiratok
5.4 Folyóiratok
5.5 Könyvek
5.6 Cikk a szerzőtől
5.7 Hírforrások
5.8 Feladatok - Szakirodalom keresés

6 A laboratóriumi kísérlet
6.1 Függő- és független változók
6.2 A független változó szintjei
6.3 A kontroll csoport
6.4 A kvázi-kísérleti eljárás
6.5 A vizsgálati személyek (minta) alapján kialakítható kísérleti elrendezések
6.6 A minta kiválasztása

7 Szemmozgás
7.1 Szemmozgás tulajdonságai
7.2 A mérés technikai alapjai
7.3 Feladatok

8 Kérdőívek, tesztek
8.1 Kérdőívek készítése
8.2 A validitás problémája
8.3 Idegen nyelvű kérdőívek honosítása
8.4 A faktoranalízis

9 Tesztek
9.1 Az átlag
9.2 Szórás, mint az átlagtól való eltérés átlagos mértéke

10 Verbális adatszerzési technikák: interjú
10.1 Módszertani és etikai problémák összefonódása
10.2 Az interjúkialakítás folyamata
10.3 Nyílt vagy zárt-végű kérdések
10.4 Anamnézis, exploráció
10.5 Telefoninterjú
10.6 Feladat

11 Tartalomelemzés
11.1 Elmélet és racionalizáció
11.2 A szöveg kiválasztása és a szöveg átírása
11.3 A kódolás
11.4 Minta
11.5 Gyakorlás és kezdeti reliabilitás (csak humán kódolásnál)
11.6 A tényleges kódolás és az adatok feldolgozása
11.7 Tartalomelemző szoftverek

12 Elméletképzés és jelenségértelmezés
12.1 A hagyományos elméletkialakítás lépései
12.2 Az elméletképzés logikája
12.3 A soktényezős elméletképzésről - részletesebben
12.4 Játék a gondolatokkal
12.5 A kontextus figyelembe vétele
12.6 Játék a feltevésekkel
12.7 A fogalmi keret letisztítása
12.8 Feladatok
12.9 Kérdés

13 A kutatási eredmények nyilvánossá tétele
13.1 A kutatási beszámoló megírása
13.2 Szóbeli prezentáció készítése és előadása
13.3 Konferencia poszter készítése

14 A pszichológusi tevékenység etikája
14.1 Az etikai szabályozás szükségességének háttere
14.2 Az etika a pszichológusképzésben és a pszichológusi munkában
14.3 A pszichológusi munka fontosabb általános etikai elvei
14.4 A tudományos pszichológiai kutatás etikája
14.5 Kutatás állatokkal
14.6 Egy bontakozó terület: neuroetika
14.7 A segítő és klinikai pszichológusi gyakorlat etikája
14.8 Összegzés
14.9 FeladatokElőszó

Kedves Felhasználó!

Az itt található gyakorlóanyag célja, hogy elősegítse a kutatásmódszertan alapjainak elsajátítását az új típusú (bolognai) pszichológus képzés keretében. A gyakorlóanyag Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat c. könyvének kiegészítésére készült. Ez a könyv bevezetést nyújt a pszichológia kutatásmódszertanának alapjaiba. A honlapunkon található gyakorlatok célja az elméleti anyag feldolgozásának gyakorlatiassá tétele. A gyakorlóanyag legtöbb fejezete egyértelműen kapcsolódik a könyv meghatározott részeihez, vannak azonban olyan fejezetek is, amelyek új tartalmat jelentenek a könyvhöz képest. A kapcsolódási pontokat, vagy azok hiányát minden fejezetben jelezzük.

A gyakorlóanyag felépítése a kutatómunka praktikus lépéseit követve mutatja be a módszertani ismereteket, a téma kiválasztásától kezdve, a szakirodalmi keresésen át, a módszerek megválasztásán, az adatok gyűjtésén, illetve elemzésén keresztül az értelmezésig, és az eredmények közléséig bezárólag. Abból indulunk ki, hogy kezdő pszichológia szakos hallgatóként meg kell ismerkedned azzal, hogy hogyan láss hozzá egy kutatás lefolytatásához.

Tanulmányaid alatt bizonyosan többször kerülsz szembe ilyen feladattal. Még gyakrabban kell empirikus kutatásokról szóló szakirodalmi cikkeket olvasnod, feldolgoznod. Ezeknek a feladatoknak a megoldásához értened kell a pszichológiai kutatás logikáját, és gyakorlatban is alkalmaznod kell a pszichológia alapvető módszertani eszköztárát.

A kutatás a tudományos munka lényege - egyben felfedezés, mesterség, feladat, játék. Nem könnyű, de örömöt és sikert hozó, izgalmas emberi tevékenység. Kívánjuk, hogy magad is meggyőződhess erről!

Jó munkát!