[Erkel Ferenc:] Szent István bácsi naptára (Bolond Istók 1885: márc. 15.)

Váradi Antal (1854–1923) író, újságíró, a Színiiskola igazgatója és a Nemzeti Színház dramaturgja.

A nagy depressió: az 1873-tól Bécsen keresztül Magyarországot is elérő európai tőkés pénzügyi válság.

Horvát kiegyezés: az osztrák–magyar kiegyezés után, 1868. november 17-én jött létre a magyar–horvát kiegyezés, mely az államjogi egység mellett kimondta Horvátország belügyi autonómiáját.

sprengol: szétugraszt.

Dies irae…: Napja isten haragjának, végét veti a világnak – gyászmisén elhangzó középkori himnusz kezdete.

Sebők: valószínűleg Sebők Zsigmond (1861–1916) író, újságíró, aki elsősorban ifjúsági íróként lett igen népszerű: Mackó úr és Dörmögő Dömötör alakjának megteremtője.

Sipka-szoros: az 1877–78-as Balkán-háború egyik döntő csatájának színtere; ennek révén az orosz csapatok előtt megnyílt az út Konstantinápoly felé.