GYULAI PÁL
VÁLOGATOTT MŰVEI


Sajtó alá rendezte
Hermann István

Szakmailag ellenőrizte
Nagy Miklós

 

TARTALOM

ELSŐ KÖTET

ELSŐ RÉSZ
Költemények

HAZÁM
HADNAGY URAM
PÁL GAZDA
PÓKAINÉ
EGY RÉGI UDVARHÁZ
HONFIBÚ
MARIHOZ
SZERETLEK!
HORATIUS OLVASÁSAKOR
AZ IGAZSÁG ÉS HAMISSÁG
MARIHOZ ELUTAZÁSAKOR
A SZÉCHENYIESKEDŐK
A TÁBLABÍRÓ
SILVESTER ÉJTSZAKÁJÁN
AZ ÉV VÉGÉN
ESTÉLY ELŐTT
ROMHÁNYI

MÁSODIK RÉSZ
Széppróza

EGY RÉGI UDVARHÁZ UTOLSÓ GAZDÁJA

HARMADIK RÉSZ
Tanulmányok és kritikák

PETŐFI SÁNDOR ÉS LÍRAI KÖLTÉSZETÜNK
SZÉPIRODALMI SZEMLE
ADALÉK NÉPMESÉINKHEZ
A NEMES FÉSZEK
JÓKAI LEGÚJABB REGÉNYE
ZILAHY KÁROLY MUNKÁI
JÓKAI LEGÚJABB MŰVEI
ÚJABB MAGYAR REGÉNYEK
A NYELVŐR ÉS A KÖLTŐI SZABADSÁG
A NYELVŐR ÉS A BUDAPESTI SZEMLE
POGÁNYOK

NEGYEDIK RÉSZ
Dramaturgiai dolgozatok

KALMÁR ÉS TENGERÉSZ
DIOCLETIÁN
A NEMZETI SZÍNHÁZ ÉS DRÁMAIRODALMUNK
A SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
A FÖSVÉNY
A FÉNY ÁRNYAI
A FRANCIA KLASSZIKAI DRÁMÁRÓL
SZIGLIGETI ÉS ÚJABB SZÍNMŰVEI
CSIKY GERGELY ÚJABB SZÍNMŰVEI
BARTÓK LEGSZEBBJE ÉS CSIKY PROLETÁRJAI
A FILOZÓFUS


MÁSODIK KÖTET

ÖTÖDIK RÉSZ
Emlékbeszédek

EMLÉKBESZÉD KEMÉNY ZSIGMOND FELETT
ARANY JÁNOS
VERES PÁLNÉ EMLÉKEZETE

HATODIK RÉSZ
Irodalomtörténeti monográfiák

KATONA JÓZSEF ÉS BÁNK BÁNJA
VÖRÖSMARTY ÉLETRAJZA

JEGYZETEK

GYULAI MŰVEINEK LEGFONTOSABB KIADÁSAI
A GYULAIRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB IRODALOM
A KÖTETEKBEN EMLÍTETT FONTOSABB ÚJSÁGOK ÉS FOLYÓIRATOK
NEVEK MAGYARÁZATA
SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA