Bibliográfia

Magyar nyelvű irodalom

Balogh J. – Balogh P. (1975): A légkör és a biológiai evolúció. Fizikai Szemle, 25. 471–480. o.

Brown, L. R. és mtsai (1987–2001): A világ helyzete. Föld Napja Alapítvány, Budapest.

Czelnai R. (1999): A világóceán. Vince Kiadó, Budapest.

Csányi V. (1999): Az emberi természet. Vince Kiadó, Budapest.

Cseke Z. (2000): Mese a harmadik évezredről. Kapu Kiadó, Budapest.

Daly, H. E. (2001): A gazdaságtalan növekedés elmélete, gyakorlata, története és kapcsolata a globalizációval. Kovász, 5. Budapest. 5–22. o.

Darvas Béla (2000): Virágot Oikosnak. Kísértések kémiai és genetikai biztonságunk ürügyén. L'Harmattan Kiadó. Környezet és társadalom, XXI. századi forgatókönyvek

Dawkins, R. (1986): Az önző gén. Gondolat Kiadó, Budapest.

Dawkins, R. (1989): A hódító gén. Gondolat Kiadó, Budapest.

Dawkins, R. (1994): A vak órásmester. Akadémiai Kiadó – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Dawkins, R. (1995): Folyam az Édenkertből. Kulturtrade Kiadó, Budapest.

Diamond, J. (2000): Háborúk, járványok, technikák. Typotex Kiadó, Budapest.

Diamond, J. (2001): A harmadik csimpánz tündöklése és bukása. Typotex Kiadó, Budapest.

Ehrlich, P. – Ehrlich, A (1995): A fajok kihalása. Göncöl Kiadó, Budapest.

Gadó Gy. P. (szerk., 2000): A természet romlása, a romlás természete. Föld Napja Alapítvány, Budapest.

Járainé Komlódi M. – Vida G. (1983): A bioszféra evolúciója. In Vida G. (szerk.) Evolúció. III. A biológiai evolúció. Natura Kiadó, Budapest. 12–84. o.

Juhász-Nagy P. – Vida G. (1978): Szupraindividuális organizáció. In Csaba Gy. (szerk.): A biológiai szabályozás. Medicina Kiadó, Budapest. 337–406. o.

Juhász-Nagy P. – Zsolnai L. (1992): Az ökológia reménytelen reménye. ELTE TTK, Budapest. [Humánökológiai sorozat. Szerk.: Nánási I. szerk.]

Juhász-Nagy P. (1993): Az eltűnő sokféleség. A bioszféra-kutatás egy központi kérdése. Scientia Kiadó, Budapest.

Juhász-Nagy P. (1993): Természet és ember. Kis változatok egy nagy témára. Gondolat, Budapest.

Kerényi A. (1995): Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Kindler J. (2000): Tudástársadalom: a racionalitás (önzésetika) globalizálódása? In Stratégiai füzetek, 3. Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ, Budapest. 49–68. o.

Kocsis T. (1999): A jövő közgazdaságtana? Kovász, 3. Budapest. 131–164. o.

Kocsis T. (1999): Emberközpontú fejlődés. Valóság, 4. 15–38. o.

Korten, D. C. (1996): Tőkés társaságok világuralma. Kapu Kiadó, Budapest.

Közös jövőnk. A Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentése. (1998) Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Lányi A. (1999): Együttéléstan. Liget könyvek, Budapest.

Lányi A. (szerk., 2000): Természet és szabadság. Osiris Kiadó, Budapest.

Lányi A. (szerk., 2001): A szag nyomában. Környezeti konfliktusok és a helyi társadalom. Osiris – ELTE BTK Szociológiai Intézet Humánökológia Szakirány, Budapest.

Leakey, R. (1995): Az emberiség eredete. Kulturtrade Kiadó, Budapest.

Lorenz, K.: Ember voltunk hanyatlása. Kapu Kiadó, Budapest.

Lovelock, J. (1990): Gaia: A földi élet egy új nézőpontból. Göncöl Kiadó, Budapest.

Margulis, L. (2000): Az együttélés bolygója. Vince Kiadó, Budapest.

Martin, H-P. – Schumann, H. (1998): A globalizáció csapdája. Támadás a demokrácia és a jólét ellen. Perfekt Kiadó, Budapest.

Maynard Smith, J – Szathmáry E. (1997): Az evolúció nagy lépései. Scientia Kiadó, Budapest.

Maynard Smith, J. – Szathmáry E. (2000): A földi élet regénye. Vince Kiadó, Budapest.

Mészáros E. (2001): A Föld rövid története. Vince Kiadó, Budapest.

Nánási I. (szerk., 1999): Humánökológia. A természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem tudományos alapjai és módszerei. Medicina, Budapest.

Nash, J. A. (2000): A mértékletesség felforgató erényének felelevenítése és megújítása felé. Kovász, 4. Budapest. 25–52. o.

Ortega y Gasset, J. (1995, 1929): A tömegek lázadása. Pont Kiadó, Budapest.

Pálfy J. (2000): Kihaltak és túlélők. Vince Kiadó, Budapest.

Pomázi I. – Szabó T. – Csanády R. A. (1997): A fenntarthatóság felé. Egy környezettel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politika és cselekvés Európai Közösségi Programja. Környezetvédelmi Minisztérium, Budapest.

Schneider, S. (1997): A nagy földi laboratórium. Kulturtrade Kiadó, Budapest.

Schumacher, E. F. (1991): A kicsi szép. Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Takács-Sánta A. (1999): Ember uralta Föld? Természet Világa, 10. 442–445. o.

Takács-Sánta A. (1999): A Húsvét-sziget története. Egy öngyilkos civilizációról. Liget, 12. 94–96. o.

Takács-Sánta A. (2000): Miért nem hatékony a környezetvédelem? Liget, 9. 68–91. o.

Vida G. – Juhász-Nagy P. – Szabó M. – Kalapos T. (1999): Az élet mint globális folyamat. In: Nánási I. (szerk.): Humánökológia. 71–87. o. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Vida G. (szerk., 1981): Evolúció. I. Az evolúció genetikai alapjai. Natura Kiadó, Budapest.

Vida G. (szerk., 1983): Evolúció. III. Az evolúció és az emberiség. Natura Kiadó, Budapest.

Vida G. (szerk., 1984): Evolúció. IV. Az evolúció frontvonalai. Natura Kiadó, Budapest.

Vida G. (szerk., 1985): Evolúció. V. Az evolúciókutatás perspektívái. Natura Kiadó, Budapest.

Závodszky, P. (szerk., 2001): Tudomány és társadalom. A jelen és a jövő új kihívásai. Stratégiai füzetek, 7. Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ, Budapest.

 

Idegen nyelvű irodalom

Ayonsu, E. et al. (1999): International Ecosystem Assessment. Science, 286. 685–686. o.

Bawa, K. – Schaal, B. – Solbrig, T. O. – Stearns, S. – Templeton, A. – Vida, G. (1991): Biodiversity from the Gene to the Species. In: Sobrig, O. T. (ed.): From Genes to Ecosystems: A Research Agenda for Biodiversity. Cambridge, Mass. IUBS 15–36. o.

Behrensmeyer, A. K. et al. (eds.) (1992): Terrestrial Ecosystems Through Time. Evolutionary Paleoecology of Terrestrial Plants and Animals. The Univ. of Chicago Press.

Broecker, W. S. (1997): Our Burden of Responsibility. In: The Asahi Glass Foundation: A Better Future for the Planet Earth. Lectures by the Winners of the Blue Planet Prize. Tokyo.

Browning, S. A. – Housh, T. (1995): The Earth's Early Evolution. Science, 269. 1535–1540. o.

Clinton, B. (1997): Science in the 21st Century. Science, 276. 1951.

Cohen, J. E. (1995): Population Growth and Earth's Carrying Capacity. Science, 269. 341–346. o.

Conway, G. and Toenniessen, G. (1999): Feeding the World in the Twenty-First Century. Nature, 402. Suppl. C 55–58. o.

Costanza, R. et al. (1997): The Value of the World's Ecosystems and Natural Capital. Nature, 387. 253–260. o.

Daily, G. C. – Ehrlich, P. R. (1996): Socioeconomic Equity, Sustainability, and Earth's Carrying Capacity. Ecol Applications, 6. 991–1001. o.

Daly, H. E. (1999): Ecological Economics and the Ecology of Economics. Essays in Criticism. Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Easterling, D. A. et al. (2000): Climate Extremes: Observations, Modeling, and Impacts. Science, 289. 2068–2074. o.

Evans, L. T (1998): Feeding the Ten Billion. Plants and Population Growth. Cambridge Univ. Press.

Global Environmental Outlok 2000. UNEP. Earthscan Publications Ltd., London.

Greene, M. T. (1997): What Cannot Be Said in Science. Nature, 388. 619–620. o.

Groombridge, B. (ed., 1992): Global Biodiversity. Status of the Earth's Living Resources. Chapmand and Hall, London

Hammond, A. (1998): Which World? Scenarios for the 21st Century. Island Press–Shearwater Books, Washington, D. C. – Covelo, California.

Iudicello. S. – Weber, M. – Wieland, R. (1999): Fish, Markets, and Fishermen: The Economics of Overfishing. Earthscan/Island Press.

Jakucs, P. (1985): Ecology of an Oak Forest in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kasting, J. F. (1993): Earth's Early Atmosphere. Science, 259. 920–926. o.

Kerr, R. A. (2000): An Appealing Snowball Earth. That's Still Hard to Swallow. Science, 287. 1734–1736. o.

Keyfitz, N. (1993): Are There Ecological Limits to Population? Proc. Natl. Acad. Sci USA, 90. 6895–6899. o.

Munn, R. E. – Whyte, A. – Timmerman, P. (eds., 1999): Emerging Environmental Issues for the 21st century. UNEP – SCOPE, 5.

Myers, N. (1996): Environmental Services of Biodiversity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93. 2764–2769. o.

Nealson, K. H. – Conrad, P. G. (1999): Life: Past, Present and Future. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B., 354. 1923–1939. o.

Odum, E. P. (1997): Ecology. A Bridge Between Science and Society. Sinauer Ass., Inc. Sunderland, Mass.

Ostrom, E. et al. (1999): Revisiting the Commons: Global Lessons, Global Challenges. Science, 284. 278–282. o.

Ruttan, V. W. (1999): The Transition to Agricultural Sustainability. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 96 5960–5967. o.

Sala, O. E. et al. (2000): Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100. Science, 287. 1770–1774. o.

Schellnhuber, H. J. (1999): ‚Earth System’ Analysis and the Second Copernican Revolution. Nature, 402. Suppl. C 19–23. o.

Schulze, E. D. – Wirth, C. – Helmann, M. (2000): Managing Forest After Kyoto. Science, 289. 2058–2059. o.

Socolow, R. H. (1999): Nitrogen Management and the Future of Food: Lessons from the Management of Energy and Carbon. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 96. 6001–6008. o.

Tilman, D. (1999): Global Environmental Impacts of Agricultural Expansion: The Need for Sustainable and Efficient practices. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 96. 5995–6000. o.

Top Heavy: A Study of the Increasing Inequality in America. New York. Twenty Century Fond Press (1995)

Turner II, B. L. – Clark, W. C. – Kates, R. W. – Richards, J. F. – Matthews, J. T. – Meyer W. B. (eds., 1997): The Earth as Transformed by Human Action. Global and Regional Changes in the Biosphere over the Past 300 Years. Cambridge Univ. Press.

Vellai, T. – Takács, K. – Vida, G. (1998): A New Aspect to the Origin and Evolution of Eukaryotes. J. Mol. Evol., 2. 499–507. o.

Vellai, T. – Vida, G. (1999): The Origin of Eukaryotes: The Difference Between Prokaryotic and Eukaryotic Cells. Proc. R. Soc. Lond. B., 266. 1571–1577. o.

Vida, G. (1978): Genetic Diversity and Environmental Future. Environmental Conservation (Lausanne), 5. 127–132. o.

Vida, G. (1993): Genetic Resources. In Polunin, N. and Burnett, J. H. (eds.): Surviving with the Biosphere. Edinburgh University Press. 174–190. o.

Vida, G. (1994): Global Issues of Genetic Diversity. In Loeschcke, V. – Tomiuk, J. – Jain, S. K. (eds.): Conservation Genetics. 9–19. o. Birkhauser, Basel.

Vida, G. (1996): General Considerations on the Biodiversity of Urban and Periurban Environments. In di Castri, F. and Younes, T (eds.): Biodiversity, Science and Development: Towards a new Partnership. 581–583. o. CAB International.

Vincent, W. F. – Howard–Williams, C. (2000): Life on Snowball Earth. Science, 287. 2421. o.

Vitousek, P. M. – Ehrlich, P. R. – Ehrlich, A. H. – Matson, P. A. (1986): Human Appropriation of the Products of Photosynthesis. Bio-Science, 36. 368–373. o.

Vitousek, P. M. – Mooney, H. A. – Lubchenco, J. – Melillo, J. M. (1997): Human Domination of Earth's Ecosystems. Science, 277. 494–499. o.

Wackernagel, M. et al. (1999): National Natural Capital Accounting with the Ecological Footprint Concept. Ecological Economics, 29. 375–390. o.

World Resources 2000–2001. People and Ecosystems. The Fraying Web of Life. World Resources Institute, Washington, D.C.

Wörösmarty, C. J. et al (2000): Global Water Resources: Vulnerability from Climate Change and Population Growth. Science, 289. 284–288. o.

 

A szerző falra hányt borsószemei

Vida G. (1979): Természetes génbankok: pótolhatatlan erőforrásaink. MTA Biol. Oszt. Közl., 22. 351–360. o.

Vida G. (1983): Környezetvédelem genetikus szemmel. In Orczyné és Balogh M. (szerk.): A környezet- és természetvédelmi nevelés tartalmi alapjai és pedagógiai módszerei. OPI, Budapest. 165–175. o.

Vida G. (1984): Génbankok és természetvédelem. Természet Világa, 115. 338–340. o.

Vida G. (1989): A Szigetköz genetikai értékei (Utánunk az özönvíz). In A dunai duzzasztógátak. Nemzetközi konferencia. Szerk.: Dobos L. és mti. Duna Kör Budapest. 63–67. o.

Vida G. (1989): Az élővilág pluralizmusa – a pótolhatatlan sokféleség. Élet és Tudomány, 44. 190. o.

Vida G. (1991): A bioszféra szerveződésének genetikai alapja. Természet Búvár, 12. 355–357. o.

Vida G. (1992): A biológiai sokszínűség. Biodiverzitás: napjaink pusztuló csodája. Természet Világa, 4. 151–154. o.

Vida G. (1992): A biológiai sokszínűség. Tűnődés pusztulásának okairól és következményeiről. Természet Világa, 5. 195–197. o.

Vida G. (1992): Evolúciós rendszerek a természetben és a társadalomban. Iskolakultúra (Természettudomány), 17. 40–44. o.

Vida G. (1993): A természeti környezet állapota és a nevelés kapcsolata. In VI. Nevelésügyi Kongresszus: Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés. Szerk.: Gulyás Pálné – Láng E. – Vizy Istvánné. Alfa Kiadó, Budapest. 45–51. o.

Vida G. (1993): Béka a meleg vízben. Montskó Éva riportja. Köztársaság, 9. 55–58. o.

Vida G. (1993): Szigetközi gondok a vízlépcső kapcsán. In Észak-Pannon Régió. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest. 31–35. o.

Vida G. (1994): Szembeszállni valamivel, ami reménytelennek látszik. Élet és Tudomány, 51. 1623. o.

Vida G. (1995): Diverzitási stratégia és koevolúció a bioszférában. Természet Világa, I. különszám. 51–56. o.

Vida G. (1995): A fenntartható fejlődés és a bioszféra. TermészetBúvár, 1. 26–27. o.

Vida G. (1995): Gondok és gondolatok. In Járainé Komlódi M. (szerk.): Pannon Enciklopédia: Magyarország növényflórája. Dunakanyar 2000 Kiadó, Budapest. 336–337. o.

Vida G. (1996) A biodiverzitás eredete. Természet Világa, II. különszám. 3–4. o.

Vida G. (1996): Luxus vagy nélkülözhetetlen az élőlények sokfélesége? TermészetBúvár, 4. 10–12. o.

Vida G. (1996): Mire jó mindez? Természet Világa, II. különszám. 61. o.

Vida G. (1997): Biodiverzitás és globális problémák. Élet és Tudomány, 16. 483–487. o.

Vida G. (1998): A Bős-nagymarosi vízlépcső és az ökológia. Magyar Szemle, 1–2. 65–72. o.

Vida G. (1998): Sötét gondolatok a „rész”-ről és „egész”-ről s a tudományról. In Ezredforduló. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 6. 18–20. o.

Vida G. (1998): Sötét gondolatról a „rész”-ről és „egész”-ről s a tudományról. Liget, 11. 4–7. o.

Vida G. (1999): Holnap történt. In Ferenczi A. (szerk.): Genetika – génetika. Harmat Kiadó, Budapest. 89–96. o.

Vida G. (1999): A páfrányoktól az emberiség jövőjéig. Beszélgetés Dr. Vida Gábor akadémikussal – Dr. Pécsi Tibor. Élet és Tudomány, 10. 299–301. o.

Vida G. (1999): Az élő földi rendszer jellemzői. In Ökológiai Kultúra – Ökológiai Nevelés. Szerk.: Gulyás Pálné – Tóth A. – Vida G. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest. 81–85. o.

Vida G. (1999): Honnan jöttünk, s merre tartunk? Diamond, J.: A harmadik csimpánz tündöklése és bukása c. könyvéről. Liget, 5. 81–82. o.

Vida G. (1999): Nőni vagy nem nőni – ez itt a kérdés! Új Dunatáj, 4, Szekszárd. 9–12. o.

Vida G. (1999): Tudomány – Nevelés, Oktatás – Környezet. In Ökológiai Kultúra – Ökológiai Nevelés. Szerk.: Gulyás Pálné – Tóth A. – Vida G. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest. 71–74. o.

Vida G. (2000): Földünk jövője. TermészetBúvár, 2. 429–338. o.

Vida G. (2000): A természetvédelem kettős arca. In Gadó György P. (szerk.): A természet romlása, a romlás természete. Magyarország. Föld Napja Alapítvány, Budapest. 7–14. o.

Vida G. (2000): Az ökológiai válságtól a technokultúráig. In Jávor Benedek (szerk.): A jövő nemzedékek jogai. – MTA-konferencia. Védegylet füzetek, 1. Budapest. 8–22. o.

Vida G. (2000): Gaia kisemmizése. Emberi hatások a bioszférában. Cédrus, 1. 3–5. o.

Vida G. (2000): Fenntartható környezet. In A társadalom öt pillére. Nádasdy Akadémia Szimpózium, Budapest. 9–10. o.

Vida G. (2001): Hogyan menthető meg a magyar föld biodiverzitása? In Tudomány és társadalom. A jelen és a jövő új kihívásai. Stratégiai füzetek, 7. Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ, Budapest. 159–169. o.

Vida G. (2001): Merre tovább? Magyar Tudomány, 6. 641–646. o.
Hátra Kezdőlap