Jegyzetek

Arany János 1848-ban írott politikai írásai a Nép barátja című lapban – amelynek Vas Gereben mellett ebben az időben Arany János a társszerkesztője volt – jelentek meg, az első június 11-én, az utolsó november 5-én, valamennyi A. J. monogrammal. Közös címük – Népies politikái cikkek – nem Arany Jánostól, hanem fiától, Arany Lászlótól származnak, de mert így váltak ismertté, a kiadások általában megtartják ezt az utólagos, összefoglaló címet.

Az e könyvecskében olvasható szöveg az Arany János Összes Művei X. kötetében (Bp. 1962. 157–203.) közölt szövegen alapszik, néhány helyen a mai helyesírási gyakorlathoz igazodva, de az eredeti hangalakot mindig megtartva. Ez ebben az esetben azért különösen fontos, mert e szövegek – mint egyik cikkében maga Arany János utal erre – elsősorban felolvasásra készültek, inkább hallgatóság számára, semmint olvasóknak. Az eredeti központozás erősen igazodik a felolvasó, hangosan beszélő ember hangsúlyozásához.

A Mik voltunk? Mivé leszünk? című írásban megemlített száznál több történelmi alakról a jegyzetekben nem emlékezem meg; Arany János „dióhéj-történelmet” ír, írásának hangvétele, szellemisége fontosabb az egyes alakokról mondottaknál. De azért érdemes megemlíteni, hogy a Gertrúdra vonatkozó megjegyzés például szövegszerűen és tónusában nagyon emlékeztet Petőfi Sándor 1848 májusában írott Bánk bán című versének egynémely sorára; Caraffa alakja s főként az ablaka alatt gyilkos munkáját végző harminc hóhér viszont Petőfi Sándor Drámatöredék-ében bukkan fel az Arany Jánoséhoz hasonló beállításban. Szellemük rokonságát, egymásnál szomszédoló érzelmeik kölcsönősségét az ilyen apró egybecsengések nyomatékkal s meggyőzően bizonyítják.

A fiatal Arany János részletes pályaképét Keresztury Dezső rajzolta meg legutóbb: „S mi vagyok én...” Arany János 1817–1856. Bp. 1967.

 

ÖNKÉNYTES SEREG

(1848. június 11., 2. szám)

 

SEGÍTSÜNK A HAZÁN!

(1848. június 18., 3. szám)

 

ISMERKEDÉS

(1848. június 25. és július 2., 4. és 5. szám)

 

ORSZÁGCÍMER, NEMZETI SZÍN

(1848. augusztus 6., 10. szám)

 

MENTSÜK MEG A HAZÁT!

(1848. szeptember 17., 16. szám)

 

KINEK VAN IGAZSÁGA?

(1848. október 1., 18. szám)

 

MIK VOLTUNK? MIVÉ LESZÜNK?

(1848. október 18., 19. szám)

 

FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

(1848. november 5., 23. szám)
Hátra Kezdőlap