Tétel adatlapja
CÍMLAP
Váczy Kálmán - Bartha Sándor
Nyárády Erazmus Gyula a természettudós

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

Előszó helyett (Bartha Sándor)

I. Élete (Bartha Sándor)
1. Ifjúkora és tanulmányai
2. Életútjának állomásai
3. Családja
4. Az ember, a tudós
II. Tudományos munkássága (Váczy Kálmán) 1. Az alapozás esztendei (1903-1921)
2. A kiteljesedés évei (1922-1948)
3. Legtermékenyebb évei és akadémiai pályafutása (1948-1966)
4. Florisztikai munkássága
5. Növényföldrajzi és növénytársulási kutatásai
6. Botanikai kirándulásai
7. Herbáriumi gyűjteménye
8. Nyárády E. Gyula és a természetvédelem
9. Tudományos levelezése a) Levelezése és tudományos kapcsolatai romániai botanikusokkal (1922-1966)
b) Levelezése külföldi botanikusokkal (1903-1948)
c) Hivatalos levelezés, véleményezések, beszámolók és tudományos tervek (1948-1966)
10. Egyéb munkássága a) Térképészete
b) Növényrajzai
c) Fényképei
11. Közeledik a vég
12. Életműve
III. Függelék (Váczy Kálmán) 1. Munkái a) Könyvek, tankönyvek
b) Gyűjteményekben
c) A Flóra Republicii (Populare) Socialiste România c. kötetben
d) Folyóiratokban
2. Nyárády által leírt új rendszertani egységek
3. Nyárádyról elnevezett új növények
4. Nyárády által más botanikusokról elnevezett növények
5. Botanikusok, akikről Nyárády növényeket nevezett el
6. Cikkek Nyárády E. Gyuláról
7. Szójegyzék


Fülszöveg

E könyv két szerzője - akik közül az egyik Nyárády E. Gyula családjához is tartozott, a másik pedig majdnem két évtizeden át volt közvetlen munkatársa és végigbotanizálta vele Románia egész területét - közös munkával megírta Nyárády E. Gyula küzdelmes életének folyását, valamint rendkívül gazdag és értékes tudományos munkásságát, alaposan ismerve életének éppen a legtermékenyebb utolsó évtizedeit. Nyárády E. Gyulának számos szakmunkája és értekezése jelent meg, amelyek mind alapvető és időtálló munkák. Tudományos érdemei alapján az RSZK Akadémiája tagjává választotta, sőt huzamosabb ideig tagja volt az Akadémia Elnökségének is. Rendkívüli tudományos érdemeinek elismeréseként ő vezette a legkiválóbb hazai botanikusokból alakult munkaközösséget, mely megalkotta a 13 kötetben megjelent Románia Flórája (Flóra R. S. România) című hatalmas munkát. Nyárády E. Gyula nemcsak a romániai, hanem a közép-európai botanika egyik legkimagaslóbb tudományos egyénisége volt.