A repertórium megnyitható új ablakban
(a baloldali menü nélkül)


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1983, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. október 20.
http://www.lib.pte.hu

Letöltés: [pdf]    [zip]   

 Címlap
 Impresszum
 Bevezető a folyóiratról
 Bevezető a repertóriumról


Szerzői rész
A   B   D   E   G   H   J
K   L   M   N   P   S   U   W  


Tárgyszavas rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L  
M   N   O   Ö   P   R   S   T   U   V   W   Z
Szerzői rész

A
 Abafi Lajos közli

B
 Baternay Imre, ifj.

D
 Deák Farkas
 Deák Farkas közli
 Doby Antal
 Doby Antal közli

E
 Eötvös Lajos

G
 Greguss Ágost

H
 Haller József ford. és közli
 Hodor Károly közli

J
 Jakab Elek közli

K
 K. Papp Miklós ld. Papp Miklós, K.
 Kolosváry Sándor közli

L
 Lengyel József

M
 Meltzl Hugó

N
 Nemes Ödön közli

P
 Papp Miklós, K.
 Papp Miklós, K. közli

S
 Sz.
 Szabó Gyula közli
 Szabó Károly közli
 Székely Sándor közli
 Szentkirályi Gábor közli
 Szilágyi Sándor közli
 Szinnyei József
 Szinnyei József összeáll.

U
 Ugron Gábor közli

W
 Wass János
Tárgyszavas rész

A
 Achmed Chán szultán
 adoma
 adósság
 Aldana
 Ali pasa
 Alvinc
 Alvinczi Péter
 Apafi-Bethlen nemzetség
 Apafi Mihály, I., fejedelem
 Apafi Mihály, II., fejedelem
 aqua vitae
 Arad
 aranybánya
 aranyvíz
 Árpád-kor

B
 Bach, Edward
 Bajza József
 Balázsfalva
 Balog Sándor
 Balogh János
 Bánffihunyad
 Bánffy Györgyné báró
 bankjegyek
 bányabirtok
 Barcsai Ákos fejedelem
 Báthori István, ecsedi, nádor
 Báthori Kata
 Báthori Kristóf, somlyói, vajda
 Báthori Mihály
 Báthori Zsigmond, somlyói, fejedelem
 Batthyány Lajos gróf
 Bécs
 beiktatás
 Béla, IV., magyar király
 Bem, Józef, hadvezér
 Benkő József
 Beöthy Ödön
 Berzsenyi Dániel
 Beszterce
 Bethlen Domokos
 Bethlen Ferenc
 Bethlen Gábor fejedelem
 Bethlen István fejedelem
 Bethlen János gróf
 Bethlen Miklós gróf
 Bethlen nemzetség
 Bezerédj István
 Bihar vármegye
 bíróság
 birtok
 bizonyságlevél
 biztosítéklevél
 Bocskai István fejedelem
 bombázás
 Bornemisza Anna
 Bornemisza Kata
 Bölönfalva
 Bölöni Farkas Sándor
 Buczy Emil
 Budavár
 Bydeskuti Boldizsár

C
 Caraffa, Antonio, gróf, fővezér
 Castaldo, Giovanni, tábornok, fővezér
 céhek
 congregatio
 constitutio
 consultatio
 Csáky György gróf
 Csanád
 Császár Péter
 Csengery Antal
 Cserei György
 Cserei Ilona
 Cserei Mihály
 Csomaközy Zsigmond
 Czarnkowszky
 Czegei Wass György, id.
 Czegei Wass János

D
 Dániel Zsófia
 Deák Ferenc
 Debrecen
 Dés
 Dezsőffy József gróf
 Dóczy András
 Dósa Elek
 Döbrentei Gábor
 dráma
 Drugeth György gróf, homonnai

E
 Ebeni István
 Ebeni László
 Ebesfalva
 életbiztosítás
 emlékirat
 Enyingi Török István
 Ercsei Kata
 Erdély
 esküminta

F
 falragasz
 Farkas Sándor ld. Bölöni Farkas Sándor
 Fáy András
 fejedelemség
 felirat
 felségsértés
 Ferdinánd, I., magyar király
 Ferdinánd, V., magyar király
 Fogaras
 Fráter György bíboros, esztergomi érsek

G
 Gancsi család
 Garázda család
 Görgey Artúr
 Görgény
 Greguss Ágost
 Gritti, Lodovico, országos főkapitány
 Gyalu
 Gyeke
 Gyergyai Ferenc
 Gyerőfi Borbála
 Gyerőfi György
 Gymesi Forgács Mihály
 György szakácsmester
 Gyula
 Gyulafehérvár
 Gyulai Pál

H
 hadi szabályzatok
 hadjáratok
 Hagymási Kristóf
 hajdúk
 hangverseny
 harmincad
 Havasalföld
 Helikon
 Helmeczy Mihály
 Hentzi, Henrik, tábornok
 Herkó páter
 Hertelendi Károly
 hírlaptár
 hitlevél
 hódoltság
 Homonnay György gróf ld. Drugeth György gróf, homonnai
 honvédek
 Hóra-lázadás
 hozomány
 Hunyad vármegye
 Hunyadi Mátyás ld. Mátyás, I., magyar király
 Husszan aga
 hűtlenségi per

I
 Ibrányi Zsófia
 Inczédi Pál
 irodalom
 István főherceg, nádor

J
 Jäger, Anton
 Jellasics, Josip, horvát bán, hadvezér
 jog
 Jósika Gábor
 Jósika Gáborné Torma Anna
 Jósika Miklós báró
 József, II., magyar király
 József főherceg, nádor
 jus gladii ld. pallosjog

K
 Kálnoki Sámuel
 kancellária
 Kapi páter ld. Kapy Gábor
 Kaprara Aeneas
 káptalanok
 kapusi szászok
 Kapy Gábor
 Karaffa ld. Caraffa, Antonio, gróf, fővezér
 Károlyi Boldizsár
 Károlyi Sándor gróf, hadvezér
 kárpótlás
 Kassai István
 katonai körzetek
 Kazinczy Ferenc
 Kekedi György
 kém
 Kemény István báró
 Kemény János fejedelem
 Kemény László gróf
 Kemény Zsigmond báró
 kényszerforgalom
 Kerecsényi Kata
 Keszthely
 kezeslevél
 kiáltvány
 Kis Károly
 Kisfaludy Sándorné
 Klauzál Gábor
 Klein Rozália
 Klobusiczki Ferenc gróf
 Kolozsvár
 Komornik Károly
 Konstantinápoly
 konzervatív pártok
 Kornis Antal gróf
 Kornis Boldizsárné
 Kornis István gróf
 Kossuth Lajos kormányzó
 Kölcsey Antónia
 Kölcsey Ferenc
 könyvészet
 könyvtár
 kötéslevél
 követek
 Kulcsár István
 Kun Gergely
 kurucok

L
 Lajos, II., magyar király
 László, IV., magyar király
 lázadás
 Leó, X., pápa
 levelek
 levéltárak
 liberális pártok
 Lónyay Anna
 Lónyay Istvánné
 Lónyay Zsigmond báró
 Lorántfy Zsuzsánna
 Lovassy László
 Lukács Móric

M
 magánjog
 Magyar Történeti Társulat
 Magyar Tudós Társaság
 Mailáth Gábor
 Mailáth István vajda
 Mária királyné
 Martinuzzi ld. Fráter György bíboros, esztergomi érsek
 Mátyás, I., magyar király
 Maximilián császár
 Medgyes
 Mednyánszky Jónás
 menedéklevél
 Metternich, Klemens von, herceg, kancellár
 Mihály vajda
 Mikes Kelemen
 Mikó Lőrinc
 Molnár Borbála
 Murát pasa
 művészettörténet

N
 Nádasdy Tamás gróf, nádor
 Nagyajta
 Nagyenyed
 naplók
 Német Birodalom

O
 oklevelek
 okmányok
 országgyűlés
 ostrom

Ö
 örökség

P
 pályadíj
 Pálffy Mária
 pallosjog
 Pap Zsigmond
 Parnói Molnár Borbála ld. Molnár Borbála
 Pataky Mihály
 Pataky Mózes
 patikaszerek
 Péczely József
 pénzügy
 Perki Lőrinc gróf
 Pernyeszy Gábor
 Péter mester
 Petki Anna gróf
 Petőfi Sándor
 Pocsaj
 porta
 Porumbák
 Pozsony

R
 Radnót
 Ragályi Ábrahám
 Rákóczi Ferenc, II., fejedelem
 Rákóczi György, I., fejedelem
 Rákóczi György, II., fejedelem
 Rákóczi József gróf
 Rákóczi Lajos báró
 Rákóczi László gróf
 Rákóczi Zsigmond fejedelem
 Rákóczi Zsigmondné fejedelemasszony
 reformátusok
 részjószág
 Rhédey Ferenc fejedelem
 Rhédey Júlia
 románok
 röpirat

S
 Saguna András
 Schodelné Klein Rozália
 síremlék
 Sterka Sulucz Sándor
 szabadalomlevél
 számadások
 Szaniszlóffi Báthori Kata
 szászok
 Széchenyi István gróf
 Szegedi Róza
 székely pályadíj
 Szekhalmi András
 Szemere Bertalan
 Szenczi Molnár Albert
 Szentágota
 szerbek
 Szerémség
 szerződések
 Szilágyi Ferenc, id.
 színészet
 szinódus
 Szobi Mihály
 Szolimán császár
 Sztávnicska
 Szulimán aga

T
 Teleki József gróf
 Teleki Mihály gróf
 Teleki Sándor gróf
 Thököly Imre fejedelem
 Thököly István gróf
 Thurzó György gróf
 Tokaj
 Torma Anna ld. Jósika Gáborné Torma Anna
 Török István ld. Enyingi Török István
 törökök
 történelmi műveltség
 Történeti Lapok
 történeti pályadíj
 Történeti Társulat ld. Magyar Történeti Társulat
 Törvényhatósági Tudósítások
 Tudós Társaság ld. Magyar Tudós Társaság
 Tunyogi Cs. József

U
 Udvarhely
 udvari kancellária ld. kancellária
 Ujházy László
 Ulászló, I., magyar király
 utasítások
 útinapló

V
 Vajda László
 vámpénz
 Vasvári Pál
 Vay Miklós báró
 védegylet
 véduralom
 védúri jog
 versek
 Vörösmarty Mihály
 Vörösvár

W
 Wass Dániel
 Wass György, id. ld. Czegei Wass György, id.
 Wass János ld. Czegei Wass János
 Werbőczi István nádor
 Wesselényi Boldizsár
 Wesselényi Ferenc gróf
 Wesselényi Miklós, báró
 Wesselényi Miklós, idősb, báró
 Wesselényi Miklósné, idősb, báróné ld. Cserei Ilona
 Wesselényi Zsuzsánna báró ld. Bánffy Györgyné báró
 Wohlgemuth Lajos báró, altábornagy

Z
 zálogjog
 záloglevél
 Zaránd vármegye
 Zilah
 Zombor
 Zrínyi Ilona gróf
 Zrínyi Péter gróf
 Zsibó


A menü betűjegyzéke kinyomtatható
(11 oldal)