A magyar matematika klasszikusai


Összeállította: Gazda István

Szaklektor: Scharnitzky Viktor

 

Készült a Magyar Tudománytörténeti Intézet gondozásában 2000-ben

Digitalizálva: 2004-ben[PDF formátumú dokumentumok]

 1. Szabó T. Attila: A magyar felező számnevek és ami mögöttük lehet
 2. T. Tóth Sándor - Szabó Árpád: Régi mértanok és a csillagászathoz használatos matematikai számítások
 3. Keresztesi Mária: A magyar matematikai szaknyelv történetéből
 4. T. Tóth Sándor: Az erdélyi matematika kezdetei
 5. Vekerdi László: A matematika Magyarországon való meghonosodásának és fejlődésének főbb irányai a 15. század végétől
 6. Szily Kálmán: György mester aritmetikája 1499-ből
 7. Baumgartner Alajos: Magister Georgius de Hungaria arithmetikája
 8. Poronyi Zoltán - Fleck Alajos: Pühler Kristóf: A geometria hasznáról (1563)
 9. Hárs János: Az első magyar nyelvű matematikakönyvünk, a Debreceni Aritmetika
 10. Kovács Ödön: A kolozsvári arithmetika (1591)
 11. Endrei Walter: Számvetés és Magyar Arithmetica
 12. Pauschner Sebestyén: A vonalas számolásról (1513)
 13. T. Tóth Sándor: Géresi István aritmetikája
 14. Dávid Lajos: Debreceni régi matematikusok
 15. Tóth Béla: Maróthi György matematikai munkássága
 16. Horváth Róbert: Hatvani István és a politikai aritmetika
 17. Sárközy Pál: Nagyszombati régi matematikusok
 18. Sárközy Pál: Kerekgedei Makó Pál élete és matematikai működése
 19. Szüts Ferenc: Dugonics András és az első magyar mennyiségtan
 20. Makkai Ernő: Sipos Pál
 21. Heigl István: Kresznerics Ferenc matematikakönyvei
 22. Sárvári Pál - Jelitai József: Csernák László
 23. Vekerdi László: Bolyai Farkas és Bolyai János
 24. Szénássy Barna: Kerekes Ferenc matematikai tevékenysége
 25. Kürschák József: Száz év a matematika történetéből Magyarországon (1825-1925)
 26. Sain Márton: Magyarország matematikája a háborúk sodrában