Szállási Árpád

Magyar írók orvosai


[PDF formátumú dokumentumok]TARTALOM

 
I. rész
1. Orvosok a magyar irodalomban Földi Jánostól napjainkig
2. Az orvos alakja a magyar szépirodalomban
3. Orvos műfordítóink a XIX. század elejéig
4. Hírlaptörténetünk első orvos szerkesztője: Decsy Sámuel
 
II. rész
5. A nyelvtudós orvos, Földi János
6. Ungvárnémeti Tóth László, egy különös medikusköltő Kazinczy köréből
7. Széchényi Ferenc gróf udvari orvosa, Kis József
8. Egy orvosi bejegyzés Széchenyi Istvánról
9. A költő Vajda Péter mint népszerűsítő orvosi szakíró
10. Nikolaus Lenau, akit orvosok oly szívesen fordítottak
 
III. rész
11. Sass István - Petőfi iskolapadtársa és orvosdoktor barátja
12. Lengyel József, egy önkéntes hadisebész, aki utoljára látta Petőfit
13. Arany János tanártársa, Lengyel Dániel doktor
14. A Balassa-kör házi poétája, Csatáry (Grósz) Lajos
15. Fáy András és a honi egészségügy
16. Hugó Károly, a bolygó orvos-drámaíró
 
IV. rész
17. Egy Manet-kép "Magyar orvosi vonatkozása"
18. Rembrandt, Dürer, Goethe és id. Elischer Gyula
19. Tömörkény István
20. Puder Sándor, a pulmonológus orvosíró
21. Feleki Sándor és költészete
22. Magyar orvosíró és az orosz forradalom. Munk Artúr
 
V. rész
23. Ady Endre betegsége
24. Ady Endre orvosa és barátja, Lukács Hugó
25. Babits Mihály betegségei
26. Kosztolányi Dezső, az orvosok és a betegsége
27. Fábián Dániel és József Attila
 
VI. rész
28. Orvosok és a Nyugat első évfolyamai
29. A Salvarsan felfedezésének visszhangja a Nyugatban
30. A Nyugat "gyógyszerésze", Rippl-Rónai József
31. Freud, Ferenczi és a Nyugat
32. Németh László és a Nyugat
33. Szent-Györgyi Albert a Nyugatban
 
VII. rész
34. Osvát Kálmán
35. Szociálhigiéne, szociográfia, szépirodalom
36. Diósszilágyi Sámuel, az írók orvosa és az orvosok írója
37. Szentelekí (Sztankovits) Kornél, a vajdasági orvosíró