MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


FRAKNÓI VILMOS

SZÉCHÉNYI FERENCZ

1754–1820BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1902

A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
SCHÖNHERR GYULA

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1902


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.


Czímlap[1]GRÓF SZÉCHÉNYI FERENCZ
(Czetter Sámuel rézmetszete 1798-ból.)GRÓF SZÉCHÉNYI FERENCZ SZOBRA
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KERTJÉBEN.[2]


TARTALOM

ELSŐ KÖNYV
AZ ELŐDÖK

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

MÁSODIK KÖNYV
A PÁLYA KEZDETE

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

HARMADIK KÖNYV
ÚJ IRÁNY

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

NEGYEDIK KÖNYV
AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁR ALAPÍTÁSA

I.

II.

III.

ÖTÖDIK KÖNYV
KŰZDELMEK

I.

II.

III.

IV.

HATODIK KÖNYV
A CSALÁD

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Jegyzetek

  1. A czímlapot Dörre Tivadar rajzolta. A benne látható mellkép a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi országos könyvtárának dísztermében levő arczkép után készült, melyet Endre János 1823-ban festett.[VISSZA]
  2. A czímkép gróf Széchényi Ferencznek a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében álló bronzszobrát ábrázolja, melyet Istók József készített s melyet a múzeum alapításának századik évfordulója alkalmából 1902 november 26-ikán lepleztek le. Fénynyomatú képe Weinwurm Antal műtermében készült.[VISSZA]