Szövegváltozatok

A kőszívű ember fiai c. regényt lényegében az 1869-es első kiadás alapján rendeztük sajtó alá, jóllehet bizonyos mértékig eltértünk ettől a szövegtől a K javára. Nem kétséges ugyanis, hogy a K hívebben megőrizte Jókai nyelvhasználatát, mint a nyomtatotott szövegek. A variáns-táblázat szemléletesen mutatja, hogy Jókai jóval közelebb állt a mai ortográfiához és nyelvhasználathoz, mint a korabeli nyomtatott szövegek. Az író által használt köztük, rajtuk, velük stb. modern szóformákat a Hon és a korabeli kiadások gyakran megváltoztatják – Jókai akaratától függetlenül – is (köztük, rajtok, magok).

A JKK szövegét a nyelvhasználati jelenségek gondos megőrzésével korszerűsített helyearással közöljük. (Vö. JKK 1. k. 198–318. és K.) Egyenként előfordulási sorrendben tüntetjük fel a K, a Hon, az 1869-es kiadás és az NK helyeírási, nyelvhasználati és tartalmi eltéréseit.

Az alapszövegben rövid o-val is szerepelnek a következő szavak: áskálodik, csokol, felsohajt, hallgatoz, harapozott, iron, irtozat, jol, kézfogo, korház, moho, ocska, oh, ohajt, ostromlo, Otto, ovakodni, pirulo, piskota, sohaj, sohajt, sohajtás, sohajtoz, sovárgo, szabodék, szonokló, szopos, tartoztat, ujolag, zárkozott, zúgolodás, zúgolodni, (általában a -ból -ról ragokkal ellátott főnevek, mint pl. magábol, gyöngyházbol, szállásárol). (De: órgyilkos, órgyilok, órr, utólsó, zsugoródva.)

Az alapszövegben rövid ö-vel is szerepelnek a következő szavak: bűnhödni, döl, előörs, eIött, felöl, felöli, fenyegetőzik, hömpölygö, kérdezösködik, kettö, leskelödik, levetközve, löni, megvetöleg, ödöngnek, örjöng, örjöngö, örtüz, rejtözködik, szemlélödik, vetköztetni. (De: bőjt, elől [hol?], jőjj, jőjjenek, kőzé,) – Ezeket a felsorolt szavakat mindig a mai helyesírásnak megfelelő ékezéssel írtuk, és a szövegváltozatok között a módosítást egyenként nem jelöltük.

Az alapszövegben a regény szereplőinek neve gyakran következetlenül, több alakban fordul elő. Természetesen a különbözőségeket a JKK-ban egységesítettük: Alfréd (Alfred), Alfonsine (Alfonzine), Antoinette (Antoinett), Bálint (Balint), Edit (Edith), Eugéne (Eugén, Eugen), Fritz (Fricz), Hugó (Hugo), Júdás (Judás), Lánghy (Lánghi, Lángi), Jellasics (Jellachich), Ottó (Otto), Rákóczi (Rákóczy), Richárd (Richard), Rideghváry (Rideghvári, Ridegvári, Ridegváry), Tallérossy (Tallerossy), Terézia (Theresia, Therezia), Tormándy (Tormándi), Windischgraetz (Windischgrätz).

A földrajzi neveket általában a ma használt alakjukban szerepeltetjük: alföld, Belényesi, Budavára, dísztér, Dunapart, dunapart, Duna sor, Galliczia, György-tér, hatvani utcza, hétválasztó, Isaszegh, isaszeghi, józsefbástya, Karpat, Karpatok, Kárpatok, kerepesi út, Kőrös sziget, magyar király (vendéglő), Magyar király, Nagy-Várad, Nagy Várad, országház utcza, porczellán utcza, singer utcza, svábhegy, szent föld, Szentpétervári, Szigeth, Tiszamelléki, Új-épület, Új épület, Új Épület, Újépületi, uri utcza stb. alakok helyett.

Nem jelöltük, külön variánsként, de modern formában írtuk az alapszövegben előforduló vajjon, valljon, valljon, valyon, vallyon ép, éppen, -kép, -képen végű szavakat. Pl.: tulajdonképpen, voltaképpen.

Ugyancsak modernizáltuk a K-ban és az első kiadásokban a következő alakokban előforduló idegen szavakat: accord, actio, administrator, administrátor, adminisztrator, aetheri, affaire, afrika, agave, alabastrom, alphabet, államcancellári, allée, amerika, amnestia, amphiteatrum, amulet, animo, apanage, aphorisma, apocalypsis, apparatus, appellál, apprehensió, aguarell, aquarium, araeopag, architektúrázni, Argus, archivum, aristocraticus, arsenal, ascetoi, assir, assistentia, astrolog, astronomus, asylum, attestetum, auctor, autoritas, aulicus, authenticus, azur, ázsia, Babylon, backficsh, bagatell, ballet, banderialis, barbar, baroque, barrikad, barrikade, basiliszk, bassus, bayadere, bayaderes, behemóth, bestialis, bizar, blanquette, blouse, bonhomia, bornirt, boudoir, branche, bravour, braziliai, brigade, budget, buffet, burana, bureaucrata, burschikóz, cabinet, caleidoscop, camaea, calIigraphia, cancellár, cancellaria, cancellária, capacitas, casino, cassa, catastroph, catastropha, categaria, catholicus, caucasi, cavalleristen, censura; cerimonia, chaosz, charaeter, China, chinai, chlormész, circus, iscercita, citatum; cIassicus, coalitio, collectic, collega, combinált, combinatio, commandiroz, compánia, compass, compasz, competens, compromittáló, concert, concentrált, concessio, confuso, conspiratio, constatal, consstructio, contextus, copia, Coriolán, costrume, criticus, cyclopi, czella, czeremonia, czinn, daemon, daemoni, debut, declaráltatik, decorálatlan, definitive, demagog, democrata, demokratia, demonstrativ, demonsratio, dellicatesse, delinquens, deportatio, deputaltat, deszkalabyrint, diagonalis, dialectica, dictio, differentia, dilettans; diplomatia, diplomatiai, discuralas, discursus, discurzus, disharmonia, distingualt, diván, diversio, Dnjeper, domino, dynasztia, echo, effective, egyptomi, elegans, elexequál, elite, Elysium, elysiumi, emigratio, emphaticus, Ephialtesz, epósz, ethnographiai, etiquette, etymologiai, etrusk, Eumenidák, Europa, európa, evangelicus, exaltalt, exaltált, excellentiád, exrellentiás, executió, existentiális, exoticus, expeditio, expedítio, extasis, familiaris, fatalis, fatalismus, fayance, fayence, feltranchiroz, fidibus, financialis; finanrzdirectió, financziaIis, financzminiszter, fiscalis, flankiroz, foemina, foemini generis, forum, fotografia, főcoriphaeus, frak, fris, frizeur, frizirozatlan, furia, gal, gál, Galiczia Gallítzia, garderobe, geIatin, gelatine, generatio, genius, gloria, golgotha, golgothai, góth, granat, guerilia, guitarr, gula, hadügyministerium, hallutinatió, harmonia, haubicz, háziinspertor, hemisphuerium, heroismus hetaera, historiai, historice, hosanna, hurrah, hurráh, hydra, hymnus, hymnusz, hystericus, idealis, idyll, idylli, illusio, illustratió, imperial, imponal, impressario, improvisal, incognito, incunabulum, indignatio, indignátio, indiscrét, indolentia, industria, inquisítori, in secula seculorum, intendans, interpellatió, japan, Jehovah, Jericho, Jeruzsalem, jódliroz, journalista, kadenczia kalabriai, Kanahán, kandiroz, kapaczitál, kathedra, kelner, kharakter, khórus, kisentenciaz, kollácziozás, kolosz, komedia, kommandiroz, komiszarius, komplimentiroz, Konstantinapolyi, krizis, kuria, kurir, labyrint, labyrinth, lack, legfanaticusabb, legio, legió, legionarius, lequittel, limonade, Iiqueur, lorgnon, lutheranus, maenade, magistratus, malitia, mamsell, mamzel, maniacus, manöver, manzard, marquis, marsch, marschiroz, Martius, martiusi martyr, massiv, maszkiroz, mathematicai, matrona, medicinalrath, medicinálrath, Medicinalrath, Medicinálrath, megappeIál, megappellál, melanchólia, melasse, melodia, miasma, migrain, milliard, minerva, miniatur, minister; ministerium miniszterium, missio, mób, monomania, motivum, mumia, mutatió, muzeum, muzsa, myriád, mysterium, mysticus, mythologiai, mythosztalan, Nabuchodonozor, Napoleon, napoleoni, narcoticus, nationale, néphymnusz, newfoundlandi, notarius, nymphaea, obligat, obscurus, ocean, oceán, october, olygarcha, operenczia, opticai, oraculum, organum, Ossa, oxydált, ő excellentiája, pallizad, panszláv, paraphraszis, paralyzál, parentatío, parirozta, Paris, parlamentiroz, parochia, paroxismus, parter, partie, partisan, partitura, passus, pastell-festrnény, pathologia, pathos, pathosz, páthósz, patriczius, patriota, patronus, pavillon, perczent, perduellió, peréat, periodus, peripheria, persa, perse, phantasia, phárósz, philippica, philoIogiai, philosphálás, philosophi, phlegma, phrasis, phrazis, phreneticus, physicai, phsycholagia, piece, pipatorium, piquant, piquiroz, plane, pleonasmus, poesis, politzay, politzey, politzeydirektorsági, politzeywidrig, politzia, polus, porczellán, portalé, portále, portzióz, positio, potentia, praecedens, praecisio, praeventiv, privilegium, prizmaticus, processio, processió, processus, productio, productió, proféta, profunt, programm, proletarius, proportio, prosodia, prospekt, protertor, protestaI, protestans, protestatio, provisorium, psychologia, publicum, purgatorium, pyramid, qualificatio, quitt, radikal, raffineria, raffinirt, Raritaet, reactio, rectió, reakczionarius, referendarius, reformatus, regálé, régio, renommé, retertoir, replicáz. reproducal, reservoir, resignatio, resignatió, restauració, reversalis, rhetor, rhum, Roma, romai, rostopsin, rummli, sagopalma, salonképes, salonruha, samnit, sanctió, Sanitaetswesen, sarmata, satyricus, scena, schmuck, schellack, scrupulosus, servus, sevresi, shawl, Siberia, silhoutte, silvorium, souverain, souterraine, spartai, spekulátio, Spion, státió, statistika, stentor, stentori, stilus, stratega, strategia, strategiai, stropha, styl, stylus, sybilla, sylphid, symbolistica, symbolum, sympathicus, sympathikus, szalma-komiszárius, szekatura, Szervus, szilvorium, tantalusi, telegraf, terász, thea, theakatlan, theátrális, theázás, theatralis, théma, Themisz, Thesszália, toaszt, toilett, toilette, tomahawk, tortura, tragoedia, transportál, transpositio, travers, travestált, tricolor, trikolor, Triton, tropus, tushrajz, unicum, vampyr, variatió, vezércapacitás, vezúv, victoria, victoriadolmány, Vishnu, > Visnu. vivat, zenith, Zerus, zseniroz.
Hátra Kezdőlap