Szabó Lőrinc kötetekben megjelent műveinek és fordításainak jegyzéke
(1945–1957)

1947

 • Szabó Lőrinc: Tücsökzene. Magyar Élet.
 • Cs. Szabó László: Márvány és babér (Versek Itáliáról). Officina.
 • Útravaló (versek 6–14 éves gyerekeknek). Összeáll.: Harsányi István. Magyar Élet.
 • Tóth Árpád: Összes versei. Bev., sajtó alá rend.: Szabó Lőrinc. Athenaeum, 5. kiad.
 • Az orosz irodalom kincsesháza. Szerk.: Trócsányi Zoltán. Athenaeum (Az európai irodalom kincsesháza).
 • Majakovszkij: Válogatott versei. Összeáll.: Békés István, Lóránd György. Parnasszus.
 • Conan Doyle: Rejtelmes világa tenger alatt. Ford.: Szabó Lőrinc. Fehér-holló könyvek (Antiqua nyomda).

1948

 • Négy nemzedék. Élő magyar költők. A tanulmányt írta és a költőket bemutatja: Sőtér István. Parnasszus.
 • Szabó Lőrinc: Örök barátaink II. (Kisebb lírai versfordítások második gyűjteménye.) Egyetemi nyomda.
 • Shakespeare: Szonettjei. Ford., bev.: Szabó Lőrinc. Franklin.
 • Aragon: Válogatott versei. Szerk., bev.: Somlyó György. Parnasszus.
 • Majakovszkij: Válogatott versei. Összeáll.: Békés István, Lóránd György. Parnasszus. 2. kiad.
 • Shakespeare: Összes drámai művei I–IV. Franklin.

1949

 • Tóth Árpád: Összes versfordításai. Sajtó alá rend., bev.: Szabó Lőrinc. Révai. 2. kiad.
 • Goethe: Válogatott versei. Szerk.: Kardos László, Király István, Vas István. Révai.
 • Majakovszkij: Válogatott versei I. Szerk.: Békés István. Parnasszus.
 • Poe: Összes költeményei. Vál., bev., jegyz.: Kardos László. Franklin.
 • Puskin: Költemények és egyéb verses munkák. Szerk.: Gábor Andor, Gáspár Endre. Szikra–Új Magyar.
 • Racine: Összes drámai művei. Szerk., bev.: Illyés Gyula. Franklin.
 • Tyihonov: A lenini zászló (Válogatott versek). Szerk.: Alpári Pál, Gáspár Endre. Új Magyar.

1950

 • Szabó Lőrinc: Válogatott műfordításai. Szerk.: Somlyó György Franklin.
 • Mickiewicz: Válogatott írásai. Szerk.: Kardos László, Kovács Endre. Révai.
 • Nyekraszov: Válogatott költeményei. Bev.: Lányi Sarolta. Franklin.
 • Shelley: Válogatott költeményei. Szerk., bev.: Kardos László, Szépirodalmi.

1951

 • Hét évszázad magyar versei. Szerk.: Klaniczay Tibor, Komlós Aladár stb. Szépirodalmi.
 • Johannes R. Becher: A hazatérő. Szerk.: Gábor Andor, Kardos László. Szépirodalmi.
 • Dalok Sztálinról. Szerk.: Gábor Andor, Urbán Eszter. Új Magyar.
 • Heine: Válogatott versei. Szerk.: Vas István. Szépirodalmi.
 • Lengyel költők antológiája. Szerk.: Kovács Endre, Vészi Endre. Szépirodalmi.
 • Lermontov: Válogatott költeményei. Szerk.: Gábor Andor, Kardos László. Új Magyar.
 • Majakovszkij: Válogatott versei. Szerk.: Gábor Andor, Kardos László. Új Magyar.
 • Lev Osanyin: Egy a jelszónk a béke... (Versek). Szerk.: Zelk Zoltán. Új Magyar.
 • Puskin: Válogatott versei. Összeáll.: Kardos László. Új Magyar.
 • Román költők antológiája. Szerk.: Köpeczi Béla, Vas István. Szépirodalmi.

1952

 • Hardy: Egy tiszta nő. Ford.: Szabó Lőrinc, bev.: Kéry László. Szépirodalmi.
 • Krilov: Válogatott mesék. Ford.: Szabó Lőrinc. Ifjúsági.
 • Burns: Válogatott versei. Szerk.: Kéry László, Kormos István. Szépirodalmi.
 • A csodálatos mag (szovjet költők versei gyermekeknek). Szerk.: V. Rab Zsuzsa. Ifjúsági.
 • Kerek egy esztendő. 1952. (Versek, elbeszélések). Szerk.: Méhes Vera. Ifjúsági.
 • A szovjet költészet antológiája. Vál.: Hidas Antal, Szergej Kirjanov. Szerk.: Kardos László. Új Magyar.
 • Világirodalmi antológia I. (Ókor). Szerk.: Szilágyi János György, Trencsényi Waldapfel Imre. Tankönyvkiadó.
 • Világirodalmi antológia II. (Középkor és renaissance). Szerk.: ifj. Horváth János, Kardos Tibor. Tankönyvkiadó.

1953

 • Kerek egy esztendő. 1953. (Évkönyv gyermekeknek, versekkel, elbeszélésekkel). Szerk.: Enczi Endre. Ifjúsági.
 • Tyihonov: Válogatott versek. Ford.: Kardos László. Szerk.: Szabó Lőrinc. Új Magyar.
 • Tóth Árpád: Összes versfordításai. Sajtó alá rend., bev.: Szabó Lőrinc. Szépirodalmi. 3. kiad.
 • Álszentek cselekedetei (Elbeszélések hatszáz év irodalmából). Szerk.: Hegedüs Géza. Szépirodalmi.,
 • Cseh és Szlovák költők antológiája. Szerk.: Hegedüs Zoltán, Kovács Endre. Szépirodalmi.
 • Janus Pannonius: Válogatott versei. Szerk.: Gerézdi Rabán, Kálnoky László. Szépirodalmi.
 • Victor Hugo: Válogatott versei. Szerk.: Köpeczi Béla. Szépirodalmi.
 • Majakovszkij: Elbeszélő költemények. Szerk.: Devecseri Gábor, Gáspár Endre, Simon István. Új Magyar.
 • Majakovszkij: Gyerekeknek. Ifjúsági.
 • Világirodalmi antológia I. (Ókor). Szerk.: Szilágyi János György, Trencsényi Waldapfel Imre. Tankönyvkiadó. 2. kiad.

1954

 • Hét évszázad magyar versei. I–IV. Szerk.: Klaniczay Tibor, Komlós Aladár stb. Szépirodalmi.
 • Kerek egy esztendő 1955. (Évkönyv gyermekeknek, versekkel, elbeszélésekkel). Szerk.: Domokos Mátyás, Enczi Endre. Ifjúsági.
 • Óvodások verseskönyve. Ifjúsági.
 • Tyutcsev: Versek. Ford.: Szabó Lőrinc. Új Magyar.
 • Broniewski: Válogatott versei. Szerk., bev., jegyz.: Kovács Endre. Szépirodalmi.
 • Ehrenburg: Párizs bukása. Ford.: Benamy Sándor. Új Magyar [a versrészleteket ford.: Szabó Lőrinc].
 • La Fontaine: Mesék. Szerk., bev., jegyz.: Gyergyai Albert. Szépirodalmi.
 • Lenau: Válogatott versei. Szerk.: Turóczi-Trostler József. Szépirodalmi.
 • Molière: Válogatott vígjátékai I–II. Bev.: Illyés Gyula. Szépirodalmi (A világirodalom klasszikusai).
 • Hriszto Szmirnenszki: Jöjjön a fény! (Válogatott versek és elbeszélések). Szerk., bev.: Nagy László. Szépirodalmi.

1955

 • Óvodások verseskönyve. Ifjúsági. 2. bőv. kiad.
 • Hardy: Egy tiszta nő. Ford.: Szabó Lőrinc, bev.: Kéry László. Új Magyar. 2. átdolg. kiad.
 • Goldoni: Válogatott vígjátékai. Bev.: Szauder József. Új Magyar (A világirodalom klasszikusai).
 • La Fontaine: Mesék. Szerk., bev., jegyz.: Gyergyai Albert. Új Magyar. 2. kiad.
 • Kerek egy esztendő. 1956. Szerk.: Domokos Mátyás, Enczi Endre. Ifjúsági.
 • Schiller: Válogatott művei. I–II. Szerk.: Vajda György Mihály. Új Magyar (A világirodalom klasszikusai).
 • Slowacki: Válogatott költeményei. Szerk., bev., jegyz.: Kerényi Grácia. Új Magyar.
 • A szovjet költészet antológiája. Vál.: Hidas Antal, Szergej Kirjanov, szerk.: Kardos László. Új Magyar. 2. átdolg. kiad.
 • Alexandru Toma: Az élet dala (Válogatott versek). Szerk.: Domokos Sámuel. Új Magyar.
 • Tu Fu: Versei. Vál., magyar prózára ford., bev., jegyz.: Csongor Barna. Új Magyar.
 • Verhaeren: Versek. Bev.: Gyergyai Albert. Új Magyar. Világirodalmi antológia. II. (Középkor és renaissance). Szerk.: ifj. Horváth János, Kardos Tibor. Tankönyvkiadó. 2. Bőv. kiad.
 • Walt Whitman: Fűszálak. Szerk.: Kardos László, Szenczi Miklós. Új Magyar.

1956

 • Szabó Lőrinc: Válogatott versei. Bev.: Illyés Gyula. Magvető, 1., 2. kiad.
 • Kerek egy esztendő. 1957. Szerk.: Domokos Mátyás, Enczi Endre. Ifjúsági.
 • Molière: Embergyűlölő. Ford.: Szabó Lőrinc. Új Magyar (Világirodalmi kiskönyvtár).
 • Molière: Nők iskolája. Ford.: Szabó Lőrinc. Új Magyar (Világirodalmi kiskönyvtár).
 • Shakespeare: Ahogy tetszik. Ford.: Szabó Lőrinc. Művelt Nép
 • Shakespeare: Szonettjei. Ford.: Szabó Lőrinc. Ifjúsági (A világirodalom gyöngyszemei). 1., 2. kiad.
 • Shakespeare: Összes drámái. I–IV. Szerk.: Kéry László. Új Magyar.
 • Heine: Versek. Vál., szerk.: Róna Ilona. Új Magyar (Világirodalmi kiskönyvtár).
 • Názim Hikmet: Válogatott versei. Szerk.: Kemény Ferenc. Új Magyar.
 • Ivan Goran Kovacsics: Füvek és rózsák. Szerk.: Csuka Zoltán. Új Magyar.
 • Maupassant: Válogatott novellái. I–II. Szerk., bev.: Illés Endre Új Magyar (A világirodalom klasszikusai).
 • Vallomás (szerelmes versek). Vál., bev.: Vas István. Ifjúsági (A világirodalom gyöngyszemei).
 • Világirodalmi antológia. IV. (A világirodalom a XIX. században). Szerk.: Kardos László. Tankönyvkiadó.
 • A víz meg a hal (Vietnami költők antológiája). Új Magyar.

1957

 • Szabó Lőrinc: Tücsökzene. Szépirodalmi. 2. bőv. kiad.
 • Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év. Magvető.
 • Coleridge: Rege a vén tengerészről. Ford.: Szabó Lőrinc. Magvető.
 • Keller: Tükör, a cica. Ford.: Szabó Lőrinc. Magvető.
 • Shakespeare: Szonettjei. Ford.: Szabó Lőrinc. Móra. 3. kiad. (25 001–50 000).
 • Storm: Aquis submersus. Ford.: Szabó Lőrinc. Magvető.
 • Baudelaire: A romlás virágai. Ford.: Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád. Bev.: Szabó Lőrinc. Magvető.
 • De Coster: Thyl Ulenspiegel. Ford.: Illyés Gyula és Szabó Lőrinc. Európa.
 • Kleist: Az eltört korsó, Amphitryon. Ford.: Németh László, Szabó Lőrinc. Európa.
 • Tóth Árpád: Összes versei és fordításai. Sajtó alá rend.: Szabó Lőrinc. Szépirodalmi.
 • Énekek éneke (A világirodalom szerelmes verseiből). Szerk.: Vas István. Európa.
 • Erósz és Amor (görög és latin költők a szerelemről). Szerk. és jegyz.: Falus Róbert. Magyar Helikon.
 • Lermontov: Válogatott költemények. Szerk.: Kardos László, Török Endre. Európa (Orosz remekírók).
 • Majakovszkij: Válogatott művei. I–IV. Vál., szerk.: Radó György. Európa.
 • A német elbeszélés mesterei. I–II. Vál., szerk., bev.: Keresztury Dezső. Európa (A világirodalom klasszikusai).
 • A kétezer éves Ovidius (Szemelvények a költő műveiből). Vál., jegyz.: Szalmási Pál. Gondolat.
 • Villon: Összes versei. Szerk., jegyz.: Szegi Pál. Európa.

A költő halála után megjelent, még a költő által előkészített kötetek

 • Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év. Magvető. 1958. 2. kiad.
 • Szabó Lőrinc: Örök barátaink. (A költő kisebb lírai versfordításai). Szépirodalmi 1958.
 • Szabó Lőrinc: Összegyűjtött versei. Utószó: Sőtér István. Magvető. 1960.
 • Angol költők antológiája. A válogatást megkezdte: Szabó Lőrinc. Szerk., bev.: Vajda Miklós. Móra (A világirodalom gyöngyszemei). 1960.
 • Hardy: Egy tiszta nő. Szépirodalmi (Olcsó könyvtár). 1958.
 • Jammes: Válogatott versei. Bev.: Rónay György. Európa. 1958.
 • Milton: Versek. Vál., szerk.: Bartos Tibor. Európa, 1958.
 • Krilov: Mesék. Európa (Orosz remekírók). 1959.
 • Baudelaire: Válogatott művei. Szerk.: Réz Pál. Jegyz.: Szabó Lőrinc és Réz Pál. Európa. 1964.

A költő korábban kiadatlan műveinek és fordításainak publikációi

 • Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én... (Gyermekversek). Móra. 1961.
 • Omar Khajjam: Rubáíját. Ford.: Szabó Lőrinc [az 1930-as fordításváltozat kiadása]. Utószó, jegyz.: Vekerdi József. Magyar Helikon. 1965.
 • Molière: Összes színművei. Helikon klasszikusok. 1966. (A Psyché is!)
 • A költészet dicsérete (Válogatott cikkek, tanulmányok). Vál., szerk., bev.: Simon István. Szépirodalmi. 1967.
 • Szavakkal nő a gyász (posztumusz szonettek). Utószó: Kabdebó Lóránt. Szépirodalmi (Mikrokozmosz füzetek). 1974.
 • Napló, levelek, cikkek. Vál., sajtó alá rend., bev., jegyz.: Kabdebó Lóránt.

Színházi és filmbemutatók
(1945–1957)

 • Shakespeare: Ahogy tetszik. Ford.: Szabó Lőrinc. Nemzeti Színház. 1849. június 10.
 • Shakespeare: Macbeth. Ford.: Szabó Lőrinc. Nemzeti Színház. 1950. április 22.
 • Borisz Rosanov: Mindenkivel megtörténik. Ford.: Márkus Gyula, az epilógust Szabó Lőrinc fordította. Ifjúsági Színház. 1953. március 12.
 • Shakespeare: Ahogy tetszik. Ford.: Szabó Lőrinc. Állami Faluszínház. 1954. május 1.
 • Shakespeare: Vízkereszt. Ford. és a prológust írta: Szabó Lőrinc. Ifjúsági Színház kamaraszínháza (utóbb: Jókai Színház). 1954. június 11.
 • Shakespeare: Macbeth. Ford.: Szabó Lőrinc, rádióra alk., bev.: Háy Gyula. A rádió világszínháza. 1954. október 18. Kossuth, 20.15.
 • Egy nyáron át táncolt című film dalait ford.: Szabó Lőrinc. 1954 karácsonyától játszották a mozik.
 • Goldoni: A hazug. Ford. és rádióra alk.: Szabó Lőrinc. A rádió világszínháza. 1955. július 25. Kossuth, 20.18.
 • Molière: Embergyűlölő (A Misanthrope címen). Ford.: Szabó Lőrinc. Madách Kamaraszínház. 1955. november 3.
 • Goldoni: A hazug. Ford.: Szabó Lőrinc. Madách Színház. 1957. március 13.Hátra Kezdőlap