MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


ACSÁDY IGNÁCZ

SZÉCHY MÁRIA

1610-1679
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1885

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRT. TÁRSULAT KIADÁSA
1885


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.

I. CZIMLAP «PÁZMÁNY PÉTER IMÁDSÁGOS KÖNYVE» 1665. KIADÁSÁRÓL,
MELY SZÉCHY MÁRIA KÖLTSÉGÉN JELENT MEG. A SZÉCHY-CZIMERREL.
A czímlap «gróff Anna Mária Szecsi» felirással s a Széchy-család kétfejű sasos czímerével Pázmány Péter imakönyvének és
Kempis Tamás Krisztus követésének Széchy Mária költségén Bécsben 1665-ben megjelent kiadásában levő rézmetszet hasonmása.
Fára metszette Pollák.


Tartalom

BEVEZETÉS.

ELSŐ FEJEZET.
A SZÜLŐI HÁZBAN.

I.

II.

III.

MÁSODIK FEJEZET.
AZ ERDÉLYI ÉVEK.

I.

II.

III.

HARMADIK FEJEZET.
A MURÁNYI REGÉNY.

I.

II.

III.

IV.

V.

NEGYEDIK FEJEZET.
A NÁDORNÉ.

I.

II.

III.

IV.

V.

ÖTÖDIK FEJEZET.
AZ ÖZVEGY ASSZONY.

I.

II.

III.

IV.

V.