Jegyzetek

Kossuth Lajos írásának eredeti címe: Ellenzék és Pecsovics. A magyarországi pártok értelmezése. Bevezetésül egy programhoz az ellenzéki táborból. Írta R. L. 1847. (Az R. L. Kossuth Lajos írói álnevének kezdőbetűi: Ramway Lajos. Angolul: ram=kos, way=ut.)

Az eredeti kézirat szövegét Viszota Gyula adta ki: Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta dr. Viszota Gyula. I–II. rész. Bp. 1927–1930. II./2. 835–875. Az 1930-ban a Magyar Nemzeti Múzeum Vörös Antal gyűjteményében (359. szám) őrzött Kossuth Lajos kéziratot Viszota Gyula eredeti formájában közölte, megjelölve mindazokat a részeket, amelyek az 1847-ben nyomtatásban megjelent szövegből hiányoznak.

Kossuth Lajos írását eredetileg Bajza József adta ki: Ellenőr. Politikai zsebkönyv, a Pesti Ellenzéki Kör megbízásából szerkeszté Bajza. Németországban. 1847. Deregnyei: A magyar politikai pártok értelmezése. 224–290.

Bajza József sok ponton – minden bizonnyal Kossuth Lajos egyetértésével – rövidített, finomított a szövegen. Ezt az Ellenőrben Deregnyei álnévvel megjelent szöveget tartja most kezében az olvasó, mert a kéziratban maradt szöveg forráskritikai értékével szemben Bajza József által kiadott szövegnek van kortörténeti értéke, jelentősége: kormánypártiak és ellenzékiek ezt a kinyomtatott, sokak által olvasható szöveget ismerték, ezt támadták, vagy ezért lelkesedtek.

A szövegen nem változtattam, csak helyesírását igazítottam mai követelményeinkhez, megőrizve mindenkor a szöveg eredeti kiejtésbeli hangzását.

A magyar politikai pártok értelmezése című írás számos gondolata természetesen Kossuth Lajos több az idő tájt keletkezett írásában felbukkan, a legösszefüggőbb párhuzamok a Némely lényeges különbségek az ellenzéki és pecsovics pártok között című írásban fedezhetők fel. (Barta István: Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. Bp. 1847–48. Bp. 1951. 98–102).

Bajza József néhány megjegyzést fűzött Kossuth Lajos szövegéhez, elsősorban a cenzúrára vonatkozóakat, mivel ezek nem Kossuth gondolatmenetének lényegét érintik, közlésüktől eltekintettem.
Hátra Kezdőlap