Tétel adatlapja
CÍMLAP
Fazekasné Mulesza Olga - Krasznainé Szabó Katalin
Széles a Balaton vize...?

ELŐSZÓ


Kedves Olvasó!

Semmi sem olyan régi, mint a tegnapi újság... tartja egy ismert mondás - de mulandó tartalma ellenére elevenen és hűen tárja fel a múltat annak, aki lapjait forgatja. Napjainkban szinte megszámlálhatatlan azon híradások száma, amelyek a Balaton állapotáról, a vízpótlás kérdéséről, a partrehabilitációról, a Balaton-törvény végrehajtásáról megjelennek. A tó, melynek csodájára járnak az idegenek, mely költőket, írókat, festőket, fotósokat ihletett meg, melynek léte mindennapjaink elszakíthatatlan részévé vált, mindig szolgáltatott témát az újságok számára.

Vajon milyen híradások láttak napvilágot a múltban a tóról, melyek voltak a korábbi évek, évszázadok gondjai, problémái?

Mit írtak a Balatonról az újságok?

Közel 170 év magyar sajtójából állítottuk össze kiadványunkat. Az 1800-as évektől az 1950-es évekig a Balaton körül megjelent folyóiratok, hetilapok anyagából válogattunk. Segítségünkre volt ebben helytörténeti mikrofilmtárunk és a Balatoni Archív Sajtóadatbázis digitalizált periodika állománya. Az 1950-es évektől a megyei és az országos sajtóban egyaránt tallóztunk, áttekintve a könyvtár helyismereti gyűjteményének sajtókatalógusát és az 1995-től épített sajtóadatbázist. Kiadványunk tárgya a Balaton szabályozása, a vízszint, vízpótlás problematikája és a vízminőség kérdése.

A mindenkori vízállás követésére az egyes oldalakon az év-adat mellett jelöljük az adott évben mért minimum és maximum vízállás mértékét.

A vízszint mérése a Balatonnál 1863 óta rendszeres. A vízmérce 0 pontja a Balti tenger szintje felett 103,41 m (a korábbi cikkekben Adria felett 104, 09 m) magasságra van beállítva. Az eddigi legnagyobb vízállás +192 cm, a legalacsonyabb -51 cm volt a 0 ponthoz viszonyítva. A vízszint szabályozási rend szerint 1997-től évente +70cm és +110cm között kell a vízszintet tartani. Korábban +100 cm volt a felső határ, melynek megemelésével növelni kívánták a tóban tározott víz mennyiségét.

Kötetünk válogatás, amely napi- és hetilapokban, ismeretterjesztő lapokban megjelent cikkeket tartalmaz. Nem tudományos igényű publikációk gyűjteménye, hanem a széles közönség tájékoztatására szánt sajtóanyag. A gazdag választékból egy-egy jellegzetes cikkel kívántuk illusztrálni a Balaton életében történt és a témába illeszkedő jelentős eseményeket, problémákat, ahogy a sajtóban napvilágot láttak.

Az újságcikkek nyomán kibontakozó események, történések értelmezését rövid történeti magyarázat segíti.

Az időben visszafelé haladva egyre izgalmasabb a mind régiesebb stílusú és helyesírású cikkek, tárcák olvasása. Az írásokat betűhíven közöljük, amelyekben nem csak a helyesírás és stilisztika különbözőségei, hanem a korabeli nyomdatechnika ördöge is nyomon követhető. Egy jeles évforduló is közeleg - 2005. június 6-án lesz 300 éve, hogy az első magyarországi hírlap megjelent. A Mercurius Hungaricus, közismert nevén Magyar Mercurius, gróf Esterházy Antal tábornagy ötletéből II. Rákóczi Ferenc fejedelem felkarolásával jelent meg, elindítva ezzel a magyar sajtó kibontakozását.

Kötetünkkel a magyar sajtó közelgő 300 éves évfordulóját is köszöntjük.

Hasznos és tartalmas időtöltést kívánok a könyv olvasásához, magam és munkatársaim nevében.

Dr. Fazekasné Mulesza Olga
könyvtárigazgató