Az ítélet*

Ítélet

melyet a magas hadsereg-főparancsnokság parancsára összeállított, megesketett
teljes haditörvényszék az alább megnevezett vádlott úr ügyében egyhangúlag hozott

 

Eleméri és ittebei Kiss Ernő+ úr, aki Temesvárt, a Bánságban született, negyvenkilenc éves, katolikus vallású, özvegy, gyermektelen, a Hannoveri király huszárezred ezredese és parancsnoka, a hannoveri királyi Guelf-rend 1. osztályának tulajdonosa és a pápai Krisztus-rend lovagja, a megállapított tényállást elismerte, és bebizonyosodott, hogy a császári királyi bánsági főhadparancsnokságnak az 1848. október 3-i legfelsőbb nyilatkozat alkalmából neki megküldött felszólítását, hogy csapatosztályával Temesvárra vonuljon vissza, figyelmen kívül hagyva megmaradt a felkelő hadsereg soraiban, a lázadó kormánytól a tábornoki és altábornagyi előléptetést, valamint az általa alapított katonai érdemrend jelvényét elfogadta, ez év február hónapjában átvette az országos főhadparancsnok tisztét, és tevékenységét a lázadó kormány érdekében még azután is folytatta, hogy a debreceni országgyűlés ez év április 14-én Kossuth Lajos+ indítványára kimondta Magyarország elszakadását az osztrák monarchiától és a legfelsőbb uralkodóház trónfosztását; vádlott úr tehát felségsértés bűntette miatt az 5. hadicikk és vele kapcsolatban a Mária Terézia-féle bűnvádi perrendtartás 61. cikkelye, és az 1848. október 3-i és 20-i, továbbá november 6-i legfelsőbb nyilatkozat, az 1848. november 12-i és 1849. július 1-i kiáltvány, végül pedig a hadbíróságok számára kiadott folyó évi július 2-i utasítás értelmében ezredesi rangjának, rendjeleinek és bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett lőpor és golyó általi halállal büntetendő.

Így mondta ki a mai haditörvényszék a kegyelmezési jog fenntartásával.

Arad vára, 1849. szeptember 21.

Howiger
 vezérőrnagy, elnök
Ernst
 törzshadbíró

Kihirdetendő és végrehajtandó

Haynau
 táborszernagy

 

Kihirdetve Arad várában, 1849. október 5-én reggel 7 órakor

Ernst
 törzshadbíró

 

Végrehajtva 1849. október 6-án reggel 6 órakor.

Arad vára, 1849. október 6.

Schückl+
 hadbíró százados
Hátra Kezdőlap Előre