75

1849. október 6.
  Karl Ernst+ császári királyi törzshadbíró jelentése Haynaunak*

1306/t

Arad, 1849. október 6.

 

Folyó hó 1-i, 41. Präs. szám magas parancsának mindenben eleget téve legmélyebb tisztelettel felterjesztem nagyméltóságodnak a végrehajtási záradékkal ellátott haditörvényszéki ítéleteket, azzal a legalázatosabb megjegyzéssel, hogy Kiss+ – Vécsey+ – Aulich+ – Török+ – Láhner+ – Schweidel+ – Poeltenberg+ – [Nagysándor] – Knezić – Leiningen+ – Dessewffy+ – Damjanich+ és Lázár+ vádlottakon a halálbüntetést ma hajnalban végrehajtották, és az elítéltek közszemlére való kitétele a törvény előírása szerint a mai nap megtörténik.

Egyidejűleg megküldtem a vonatkozó ítéletkivonatokat a pozsonyi és a pesti katonai kerületi parancsnokságnak és az erdélyi polgári és katonai kormányzóságnak.

Temesvárott még nem jelenik meg újság.

Gáspár+ vádlottal kapcsolatban azt hozom fel legalázatosabban igazolásomra, hogy a vádlottat a haditörvényszék – figyelembe véve, hogy a debreceni határozatok után elhatárolta magát a forradalomtól – csak a felkelésben való részvételben mondta ki bűnösnek, és erre a vagyonelkobzás nem vonatkozik.

Végül azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulok nagyméltóságodhoz, hogy a Lenkey+ vádlott elleni eljáráshoz a vizsgálati és haditörvényszéki iratokat kegyeskedjék visszajuttatni hozzám.
Hátra Kezdőlap Előre