84

1849. október 24.
  Karl von Buol-Schauenstein+ szentpétervári osztrák nagykövet jelentése
Felix zu Schwarzenberg+ osztrák miniszterelnöknek*

Rejtjeles

 

Szentpétervár, 1849. október 24112.

 

Berg+ tábornok, aki a megérkezését követő nap látta Miklós cárt+, a Magyarországon végrehajtott katonai ítéletek miatt még mindig igen ingerültnek találta. Okom van azt hinni, hogy elsősorban herceg Paszkevics+ egy levele járult hozzá őfelsége kedélyének felkorbácsolásához: Nesselrode+ gróf úr nem beszélt velem arról az utasításról, amelyet Medem+ grófnak fog küldeni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, én pedig a magam részéről semmiféle érdeklődést sem árultam el, hogy értesüljek róla. Kívánatos, hogy a lépések, melyeknek megtételével főméltóságod megbíz, elsősorban ennek az ingerültségnek csillapítására szolgáljanak; mennél közvetlenebbül utalnak a császár érzelmeire és a barátságra, mely a két uralkodó összefűzi, annál alkalmasabbnak látszanak, hogy megfeleljenek ennek a célnak.

Fogadja stb.
Hátra Kezdőlap Előre