19 Philipp Melanchton Kassa Város Tanácsának

1559. szeptember 1.

Üdvözletemet küldöm. Tisztes férfiak!

Elgondolkodván a Ti és a mi veszedelmünkről, gyakran felpanaszolom a németek hálátlanságát és gyávaságát, hogy nem segítettünk hálából és védelemben Titeket, akik a tatár és török barbárságot már régóta saját véretekkel tartjátok vissza Európa többi részétől. E bánatok közepette azzal a vigasztalással éltetem magam, hogy az Isten Fia az egyház maradékát kegyesen meg akarja őrizni, s én is Veletek együtt teljes szívemből kérem őt, hogy mind a Ti büntetésteket, mind a miénket enyhítse. Kedves pedig Istennek a Ti kegyességetek, mivel gondotok van rá, hogy helyesen tanítson az egyház, s mert segítitek a tanulókat, hogy igaz legyen a segítségül hívás. Tisztesen élnek nálunk, s helyesen tanulják az egyház tanítását Mustricz István és Theani István, akiknek pénzt adtok, és arra kérik az Istent, hogy hálából Veletek is tegyen jót. Noha tudják, hogy Ti ezekben a veszedelmes háborúkban eléggé megterheltettetek, mégis kérik, ne hagyjátok el őket tanulási idejük közepén. Mustricz István nem vonakodik attól, hogy tavasszal visszatérjen Hozzátok. Ezért, ha többet elérni nem tudott is, kéri, hogy még a téli pénzösszeggel segítsétek. Látom, hogy istenfélőek, szorgalmasan tanulnak, és szeretik az egyház békességét. Ennélfogva figyelmetekbe ajánlom őket, és tisztelettel kérlek, ne hagyjátok el őket. Egyházatoknak és egész hazátoknak békességet kívánok. Ha valamiféle ellentétek keletkeznének, megítélhetők egyházunk meglévő hitvallásából. Éljetek jól és szerencsésen!

Az 1559. esztendőben, szeptember 1.

Philippus Melanchton

Szabó András fordítása latinból

Kemény, TT 1889. 603–604.
Hátra Kezdőlap Előre