47 Chutor János a magyar kamarának

1588. április 4. Érsekújvár

Főtisztelendő és nemes Uraim, nagyon tiszteletreméltó pártfogóim. Üdvözletemet és nagyon alázatos szolgálataim ajánlását.

Megkaptam főtisztelendő és nemes Uraságtok levelét Szerdahely, Vagha és Sigard lakóinak hozzácsatolt kérvényével.* Ezekből megértettem, hogy a mértéktelen munka és fuvarozás miatt panaszkodnak és e téren segítséget kérnek. Jelentem tehát főtisztelendő és nemes Uraságtoknak, hogy valóban nemcsak őket, de az esztergomi érsekség birtokain élő jobbágyokat ilyen munkával és fuvarozással éppen eléggé megterhelik, és emiatt már eddig is gyakran panaszkodtak, minthogy azonban az érsekség birtokait a kegyetlen török napról napra inkább népteleníti és a jobbágyok száma fogy, a kérelmező jobbágyokat is, ha valami lehetőség vagy mód volna, kímélni kellene. Minthogy azonban a nagyszombati ház az ilyen szállításról és munkáról és főleg a tized szállításáról, amit a közeli helyekről, vagyis Modorról és Wereskőről, nekik kell végezniök, semmiképpen sem mondhat le, nem látok arra lehetőséget, hogy a nyomorult jobbágyokon ezen a téren segítsünk. Mégis bajuk enyhítésére szerény nézetem szerint helyes volna, hogy készpénzben évenként fizetett rendes adójukat egy évre elengedjük.* Ezt azonban főtisztelendő és nemes Uraságtok bölcs és belátó ítélete alá bocsátom. Uraságtoknak további jó egészséget kívánok.

Kelt Újváron az 1588-ik év április 4-én.

Főtisztelendő és nemes Uraságtok

Szolgája
Chutor János

Sinkovics István fordítása latinból

Sinkovics, 1. 196–197. Nr. 37. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre