52 Telegdi Pál Várday Katának

1589 július előtt, Ecsed

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna Istentül kívánom éltedet, egísségedet velem egyetemben sok jó esztendeig megadatni.

Ides társ! Im ezen levélben rekesztve küldtem neked egy levelet, írd le szépen és pecséteseld be. Ugnotné asszonyomnak* küldjük el. Kíszítsed mindjárást el és ad Cseh János keziben. Ezenképpen írd az mint én írtam, ebből le tudod írni. Ugyan kírlek, ezt ne halogasd, mindjárt leírjad, felül is az mint kell írnad, im megírtam. Isten hozzád. Költ Ecsedben, hétfűn 89.

Az te jóakaró atyádfia

Thelegdy Pál

Eckhardt, 1972. 65.
Hátra Kezdőlap Előre