56 Thurzó György Czobor Erzsébetnek

1592. január 31. Árvaváralja

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna én szerelmes lölköm az Ur Istentül sok esztendeig való egészségedet, sok jó szerencséket is minden lölki-testi jókat kívánok. Ennek előtte egy órával irtam egy levelet, melyben egészségemnek állapatját tudtodra adtam. Ezen órában kedig vévén az te leveledet, én édes szivem, melyet bizony nagy örömvel olvastam, értvén a te jó egészségedet, nem türhetem, hogy ismég ne irjak. Azért bizony szivem szerint öröltem az te leveleden. Adgya az Ur Isten, hogy sok esztendeig oly jó hirt irhass egészséged felől. Bizony én szerelmes szivem, én is sem éjjel, sem nappal ki nem verhetlek szivembül. Azért én is kívánságod szerint itt sokat nem késem, hanem ha Isten egészségemet adja, általám fogva hétfőn estvére haza megyek. Adja az Ur Isten, hogy nagy jó egészségben láttassalak. Az Komóroczkit való leveleket hogy megküldted, mint szerelmes szivemtül, nagy jó néven vettem. Az Ur Isten sok jovaival álgyon meg én édes szívem, szerelmes lölköm.

Irtam Árva várában, bőjtelő hónak utolsó napján anno [esztendőben] 1592.

A te szerelmes társod, Turzó György

Erdődy, 78. Nr. 32.
Hátra Kezdőlap Előre