92 Illésházy István az Alsó-Ausztriai kamarának

1589. szeptember 29. Rózsahegy
(Részlet)

[…] Az újvári ügyet ajánlom Nagyságod figyelmébe és kérem, szíveskedjék az én igen készséges szolgálataimat Geriger Farkas úrnak jelenteni és az én nevemben ezt az én ügyemet is beajánlani.*

Ha a kincstár néhai Balassa János örökösei kiabálásaitól meg akar szabadulni, és Végles várának békés birtoklását magának biztosítani, kívánatos, hogy saját jogával éljen: tudniillik, hogy pénzen vásárolja vissza Véglest. Balassa András úr tegye le Végles várának zálogösszegét valamely közhivatal kezébe: vizsgáltassák meg a legközelebbi oktáván,* hogy jog szerint kit illet az a pénz, ha neki ítéltetik meg, felveheti minden kár nélkül saját pénzét; máskülönben jogos, hogy azon testvéreknek porcióját megtérítse és ne fossza meg őket hatalmas és méltatlan az ő porciójuktól.

Ezen a vidéken az az újság, hogy Balassa Bálint átadta összes jószágait öccsének, Balassa Ferencnek, ő maga pedig egészen egyedül, lóra ülvén éjnek idején eltávozott ebből az országból Krakkó felé. Írt nekem is, hogy ha addig meg nem hal, négy évig nem jön Magyarországba. Bujdosása okául felhozza Balassa Andrást, aki jószágaira tör s akit nagyon fenyeget és Ungnad Kristóf özvegyét [Losonczi Annát], aki nem akart hozzámenni feleségül. A lengyeleket a tatárok és törökök erősen nyugtalanítják. A lengyelek egy részét, 5000 embert, levágták, 30 000-en biztosan elhagyták otthonukat […]

Eckhardt Sándor fordítása latinból

Eckhardt-Stoll, 404. Nr. 90.
Hátra Kezdőlap Előre