105 Rimay János II. Mátyásnak

1609. január 4. Buda

Én mint a legkisebb azok közül, akik Felségednek a királyi méltóságra való előmenetelét nagy örömmel nézik,* nem tudom mellőzni, hogy ebben a tisztségében, melyet Magyarország irányában szerzett érdemeire való tekintettel kapott meg, ne üdvözöljem, Istenhez bocsátva kívánságaimat, hogy atyai kegyével támogassa királyi felségedet, s hogy a béke mesterségével és a palásttal járó tisztséggel az egész világ előtt a dicsőségnek ama tetőpontjára érhessen, melyet hajdan hadi művészetével és fegyvereinek alkalmazásával néhai Korvin Mátyás a mulandó hírnéven túlmenve elért. Mivel a mi konstantinápolyi utunkról szóló beszámoló és ottan a követ úrral együtt elszenvedett fáradalmaink képe magának a követ úrnak felségedhez küldött leveléből ismeretes,* úgy vélem, hogy nem kell hosszabb időt fordítanom annak előadására, hanem csak alázatosan kérnem kell Felségedet, hogy azt az összeget küldje meg, melyet nekünk a megállapodás szerint itt ebben az időpontban a mi embereinknek meg kell térítenünk és hogy azokat a dolgokat, melyeket mi Isten segítségével a török udvarnál elvégeztünk, ennél a népnél biztonságunk és hivatásunk minden veszélyét elviselvén Felséged megerősíteni kegyeskedjék. Kívánom, hogy Felséged Isten áldásával sokáig boldogan éljen.

Eckhardt Sándor fordítása latinból

Eckhardt, 1955. 274 Nr. 27. Fogalmazvány.
Hátra Kezdőlap Előre