128 Batthyány Ádám Batthyány Ferencné Lobkovitz Poppel Évának*

1627. május 13. Rohonc

Szolgálatomnak ajánlása után:

Megszámlálhatatlan drága nagy sok jókkal
áldja meg Isten Nagyságodat szép boldog napokkal,
hogy élhessen Nagyságod az jóakarókkal.
De mely ékes az hold az szép csillagokkal,
díszes az palota arany szerszámokkal,
vagy mint egy drága kert az szép virágokkal,
Nagyságod is eképpen legyen ékes minden jókkal.
Nagyságodnak csak erről akarónk írnok. [!]
Hála Istennek jó egészségben vagyunk,
mely jó egészséget Nagyságodnak is kívánunk.
És onnand [Német]Újvárral halakat várunk.
Hogy ne esnék abbul nekünk is kárunk,
hadd lenne szintén helyén dolgunk.
Mindazáltal noha nincsen halunk,
de ugyan nem bussulunk
és nem is koplalunk.
Anélköl is vígan lakunk,
mert boldog minden napunk.
És noha nem aratunk,
de vagyon elegendő abrakunk,
érkezett ennihány szekér zabunk.
És az nyulak után igen fáradunk,
el is költjük az kit fogathatunk.
Ez mastani levél írássomnak már vége leszen,
kit tudom, hogy Nagyságod is jó néven veszen,
kiért az halakban Nagyságod részt is teszen.
Ezzel Isten tartsa és éltesse
Nagyságoda[t] sokáig jó egészségben.

Datum Rohontc, 13 die May, 1627. [Kelt Rohoncon, 1627. május 13. napján.]

Nagyságod szerelmes és engedelmes fia

Adamus de Batthyan

Tarnóc, ItK. 1957.  402–403. Eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre