134 I. Rákóczi György Rimay Jánosnak

1629. augusztus 11. Szerencs

Szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek. Az uristen őfelsége minden idvösséges jókkal áldja meg Kegyelmedet. Úgy vagyon, Kegyelmed nekem küldött levelére nem most kellene választ tennem, de mivel hol Erdélyben való utam, itt benn is hol egy, hol más dolgaim mindenkor szinte akkor felesedtenek meg, mikor ahhoz kezdettem volna, most is az időmnek rövid volta, az mi nagyobb, elmémnek sokfelé való gondolkodása nem eresztenek az sok szóval való írásra, hanem hogy magamat az időhöz és mostani állapothoz is alkalmaztassam, sőt uramat úgy instruáltam, Kegyelmedet én szómmal szóval köszöntse, és azt is megjelentse, hogy én mindenkor Kegyelmednek jóakaró kedveskedő és szolgáló barátja is akarok lenni, várván azt az időt jó reménséggel, kiben Kegyelmeddel magam is szemtől szemben beszélgethetek, kire, hogy Kegyelmed is igyekezzék, igen szeretettel is kérem Kegyelmedet. Éltesse az úristen Kegyelmedet sokáig jó egészséges szerencsés életben, amen.

Datum Zerencs, 11. Augusti 1629. [Kelt Szerencsen, 1629. augusztus 11.-én.]

Kegyelmednek jóakaró szolgáló barátja, Rákóczy György

Megszolgálom Kegyelmednek, ha ez alkalmatossággal maga jó ajánlása szerint meg fogja küldeni maga munkáit.

Ipolyi, 339. Nr. 177.
Hátra Kezdőlap Előre