149 I. Rákóczi György Lorántffy Zsuzsannának

1633. október 30. Kővár

Az Úristen, édesem stb.

Az Úristennek áldásából, édesem, ma 11 órakor ide tűrhető egészségben érkeztem. Ez oly hely, valaki erdélyi fejedelem, úgy őrizze, mint egyik szemét. [Nagy]Váradon kívül ennek Erdélyben mássa nincsen erősségére. Jószága is annyi volna, ha zálogban nem volna, elélhetne egy úr belőle, mert csak zálogban is ötvenhat falu. Bizony elválnék addig Erdélynek s még Magyarországnak is dolga, míg ezt megvennék. Derék erősség. Innét okvetetlen szerdán megindulok, adja Úristen, édesem, szent fiáért, láthassuk egymást jó egészségben. Ím vagy 12 narancsot és 7 citromot küldtem, adja Isten egészséggel elköltenetek, édesem. A narancs hajat megtartsd. Datum Kővár 30. die Octobris Anno 1633. [Kelt Kővárott az 1633. esztendőben, október 30. napján.]

Az te szerelmes urad,

R. György

Szilágyi, 1875. 5 – 4. Nr. 2.
Hátra Kezdőlap Előre