161 Eszterházy Miklós Wilhelm Lamormainnak

1643. november 30. Kismarton
(Részlet)

[…] Nagyságos Nádasdy Ferenc gróf úr vele született eretnekségéből* Isten kegyelméből megtért a katolikus hitre a nemrég elmúlt Katalin napon [november 25-én]. Saját városában, Csepregen, a parókiai templomban, az egész gyülekezet színe előtt, amely részben a nemességből, részben a köznépből sereglett össze igen nagy számban, néhány lutheránus prédikátor jelenlétében [mivel a többiek, akik egyébként az éppen akkor kezdődő generális zsinatukra gyűltek össze, rút féltükben vagy inkább rossz lelkiismeretük miatt megrémülve titokban elosontak) a legnagyobb dicsőséggel, bölcsen és szerencsésen, sokak csodálkozására kihirdette, hogy ő a katolikus egyház természet szerint való és igaz fia. Ugyanazon gyülekezet előtt, bölcsen okát adva megtérésének, felpanaszolta a prédikátorok álnokságát, csalárdságait és hamisságait. Amennyire kívánatos volt ennek a hatalmas grófnak a megtérése, úgyannyira biztosan vagy annyival inkább kell pártolni és segíteni továbbra is, mivel nem kétséges, hogy egyedül az ő megtérése majd igen sok lélek megtérését vonja maga után […]

Heltai János fordítása latinból

Payr, 1. 215–216. Nr. 6.
Hátra Kezdőlap Előre