263 Petrőczy Kata Szidónia Krucsai Mártonnak

1608. május 31. Huszt

[Külcím:] Tekintetes nemzetes Krucsai Márton uramnak, kegyelmes urunk őfelsége [II. Rákóczi Ferenc] jószági praefectussának [elöljárójának], nekem becsülettel való jóakaró uramnak őkegyelmének adassék.

Ajánlom kegyelmednek[…] uramnak becsülettel való szolgálatomat[…] sok jókkal áldja meg, kívánom.

Az szüntelen való[…] ellenségnek ide jövő szándíkának hírére nézve[…] bizonyosan hirdetnek, nagy félelemben lévén,[…] hogy itt megmaradhassak. Sőt inkább[…] csakhamar innen való kibontakozásomat. Igaz[…] uram őkigyelme (Pekry Lőrinc] innen való elmenetelekor bizt[atott], hogy kegyelmes urunktól őfelségétől commissiót [meghagyó levelet] [szer]ez és kezemhez küldi, hogy ha innen ki kelne bontakoznom, rendeltessék oda ki való subsistentiára [ellátásra] való alkalmatosságom és helyem, melyet minden órán várok is, de hogyha addig, minekelőtte az őfelsége commissiója érkeznék, az ellenségtől való félelemnek miatta kételeníttetném innen kimozdulni, melyet is inkább reménlek, kérem kegyelmedet becsülettel, rendeljen számomra bizonyos helyet, azhol subsistálhassak, minthogy pedig sok lóval és vonó marhával vagyok, kérem azon, legyen bő füvelő hely, hogy lovaimat és marháimat legyen hun tartanom. Mely dologban való jóakaratját kegyelmednek várván kérem becsülettel, ezen levelemre minél hamarabb választ tenni ne terheltessék, hogy tudhassam magamat mihez tartani. Kegyelmed jóakaratját igyekezem kegyelmednek megszolgálni. Ajánlom Isten oltalmában kegyelmedet.

Datum Huszt 1708. 31. Maji.

Kegyelmednek böcsülettel szólgál

Gróf Petrőczy Kata Szidónia

Kiadatlan. Országos Levéltár, Rákóczi-lt. IV. 2. a. Levelek a felkelés idejéből. G 26. A kissé sérült levélnek csak a búcsúzó formája és aláírása származik Petrőczy Katától.
Hátra Kezdőlap Előre