37 Ugyanannak a nevében Miklós pápa úrnak+
a váci egyház ügyében

Boldogságos Atyám és félve tisztelendő Uram!

Hogy mit tartok célszerűnek s mit óhajtok a kalocsai egyház betöltésével kapcsolatosan és következésképp az erdélyi egyház ügyében, egy másik levélben* fejeztem ki kívánságomat. Ha azonban a tiszteletreméltó Miklós dékán úr stb. valamilyen más elképzelés vagy sorsfordulat következtében elállna* attól a kinevezéstől, amelyet neki szántunk, hogy Szentségtek akkor se legyen bizonytalanságban afelől, hogy mi a további tervünk az említett egyházakkal, tájékoztatni kívántam Szentségteket.

Erre az esetre az a döntés született* tehát, hogy az erdélyi egyházba Miklós dékán úr helyett tisztelendő atyánk, Péter váci püspök úr, az ország kancellárja helyeztessék át, akinek ismert erényeit nem szükséges bővebben méltatnom Szentségtek előtt. Az ő áthelyeztével a tiszteletreméltó Vincét, a váradi egyház áldozópapi rendű kanonokját+ jelöltük a váci egyházra, aki megítélésünk szerint igen alkalmas és rátermett erre a püspökségre. Ennek okáért alázatosan könyörgök Boldogságtokhoz, hogy ha az említett eset bekövetkeznék, méltóztassék Szentségtek elfogadni a megjelölt személyeket, s őket az ismertetett módon előléptetni – vagyis az egyiket áthelyezés, a másikat pedig kinevezés útján szíveskedjék az említett egyházak élére állítani mint püspököket és pásztorokat. – Őrizze meg az Úr Szentségteket egészségben stb.

Kelt Budán, az Úr 1449. esztendejében, január hó 25-én.
Hátra Kezdőlap Előre