Amade László
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete…*

A szép fényes katonának
 Arany, gyöngy élete,
Csillog, villog mindenfelől
 Jó vitéz fegyvere;
 Szép élet!
 Víg élet!
 Soha jobb nem lehet!
Hopp hát jöjjön katonának
 Illyent ki szeret! – Szép élet sat.
Az zöld mezőn megpuskázik,
 Nyer az ellenségtül,
Az kvártélyban mulatozik,
 Nyér az menyecskéktül.
 Szép élet! sat.
Szikrát üt az paripája,
 Nagy városon nézik,
Hogy jó lovas és vitéz is
 Mindenütt dicsérik.
 Szép élet! sat.
Mind ország mind az hazája
 Félnek és szeretik,
Az szép dámák és leányok
 Sokszor ágyát vetik.
 Szép élet! sat.
Kótyavegye az vásárja,
 Nincsen ottan kalmár,
Fele árán mindent megvesz,
 Valahol maga jár.
 Szép élet! sat.
Közemberbül káplárt, hadnagy’,
 Kapitányt is tészen,
Obesterség, generálság
 Várja ottan készen.
 Szép élet! sat.
Kockáz, kártyáz sátor alatt
 Pipa a szájában,
Markotányos háta megett
 Nem szolgál héában.
 Szép élet! sat.
Ha jön order, frissen nyergel,
 Elmegy az portára,
Fölbiztatja maga társát,
 Jól megjön az ára.
 Szép élet! sat.
Minden nemzet ohajt sohajt
 A fajában kapni,
Vajas kalács pogácsával
 Tarsolyát megrakni.
 Szép élet! sat.
Mint tüz meggyúlt pipájában:
 Úgy ég a szerelme,
Ellenségen és sziveken
 Vagyon győzedelme.
 Szép élet! sat.
Megjön pályafutásábul,
 Itt letelepedik,
Jószágot vesz, kölcsön pénzt ád,
 Avagy kereskedik.
 Szép élet! sat.
Nem parancsol ott vicispány,
 Sem a szolgabiró,
Robotára senkit nem hajt
 Ispány vagy tiszttartó.
 Szép élet! sat.
Prókátor függ az oldalán,
 Szerencse birája,
Böcsület az törvényszékje,
 Nincs apellátája.
 Szép élet! sat.
Kényén-kedvén házasodik,
 Nem fizet az papnak;
Nem hí senkit bizonyságnak,
 Mert fia ő Mársnak.
 Szép élet! sat.
Menjünk azért seregesen,
 Tartsuk meg hazánkot,
Vérrel bérrel oltalmazzuk
 Szent, szent koronánkot.
 Szép élet! sat.
Itthon rajtunk eret vágnak,
 Kiontjuk vérünket,
Nincs böcsület, fizetnünk köll,
 Érezzük sebünket;
 Rossz élet!
 Gaz élet!
 Gazabb ennél nem lehet!
Hopp hát jöjjön katonának sat.
Ne gondoljunk az sirással
 Sem az pityergéssel,
Üljünk lóra, masérozzunk
 Az több vitézekkel.
 Szép élet! sat.
Isten hozzád apám, anyám!
 Én édes szerelmem!
Húgom! bátyám! sógor! komám!
 Avagy jertek velem!
 Szép élet!
 Víg élet!
 Soha jobb nem lehet!
Hopp hát jöjjön katonának,
 Illyent ki szeret.Hátra Kezdőlap Előre