110

[Elvesztettem zsebkendőmet, …]

Elvesztettem zsebkendőmet,
Megver anyám érte.
Aki kapta, adja vissza!
Csókot adok érte.
Szabad péntek, szabad szombat,
Szabad szappanozni.
Szabad a megtalálónak
Egypár csókot adni.
– Édesanyám, a kendőm
Kéri azt a szeretőm.
– Eredj, lányom, add oda,
Én is úgy adtam oda,
Tizenhárom éves koromba.
– Jaj, anyám, nem adom,
Zsebkendőmet elhagyom!
(Vagy:)
– Jaj, anyám, megadom,
Zsebkendőmet nem hagyom!138

Uzon (Háromszék)
Hátra Kezdőlap Előre