118

[Gyöngy, gyöngy, gyöngy, gyöngy asszonyának, …]

Gyöngy, gyöngy, gyöngy, gyöngy asszonyának,
Zibet-zabot a lovának,
Hajdupálcát a fiának!
Ég a gyertya, ég,
El ne aludjék!
Messze van még az én párom,
Három esztendeig várom.
Sej, rózsám, violám,
Csókolgasd meg az orcám!
A katonák regementje, jaj, de cifra!
Benne forog kis Mariska. Jaj, de csalfa!
Sej, rózsám, violám,
Csókold meg az én orcám!146

Görcsöny (Baranya)
Hátra Kezdőlap Előre