125

[Hej, szénája, szénája, …]

Hej, szénája, szénája,
Széna szakadéka!
Benne áll egy derék asszony:
Kerek kis menyecske.
Nyút, nyút fonalat:
A nyálával nyálazi,
A bögyével bögyözi.
Begyem, begyem, jó barátom,
Öleld, akit szeretsz!
Ezt ölelem, ezt csókolom,
Akit én szeretek:
A szomszédom lányát;
Az Évike táncát!
Hej-duj, dánom, tulipánom,
Gyönyörű virágom!
Kis kendőm négy sarka,
Szeretőm szép barna.
Uccu, édes barnám,
De illenél hozzám!
Nem illek én kendhez,
Mert kend derék legény:
Ha kendet megfogják,
Katonának híjják,
Szívem szomoríjják,
Gyászba beboríjják.
Hess ki, tavalyi kakas!153

Csuza (Baranya)
Hátra Kezdőlap Előre