63

[A malomba mentem, …]

A malomba mentem,
Tiszta búzát vittem.
A szerelem miatt
Meg nem őrölhettem.
Mit tehetek róla,
Hogy szerelmes vagyok?
Az atyám is az volt,
Én a fia vagyok.
Szerelem, szerelem,
Átkozott gyötrelem!
Mért nem termettél meg
Minden fa tetején?
Minden fa tetején,
Diófa levelén,
Hogy szakasztott volna
Minden szegény legény.
Lám, én szakasztottam,
De elszalajtottam;
Szelíd galamb helyett
Vadgalambot fogtam.
A szelíd galambnak
Tiszta búzát adtam,
De a vadgalambnak
Ocsúját sem adtam.358

Magyarpécska (Arad)
Hátra Kezdőlap Előre