168

[Dunnám, párnám de tarka! …]

Dunnám, párnám de tarka!
Hej, kimaradtam alóla!
Megérem én még valaha:
Rózsámmal fekszem alatta.
Párnám csúcsa behajlik.
Eredj be, rózsám, a falig;
Eredj be, rózsám, a falig!
Veled mulatok hajnalig.
Beljebb, beljebb a falig!
Öleljük egymást hajnalig;
Öleljük egymást hajnalig,
Míg öreganyánk aluszik.469

Hódmezővásárhely (Csongrád)
Hátra Kezdőlap Előre