299

[Az Alföldön van egy kerek erdő, …]

Az Alföldön van egy kerek erdő,
Sárgarigó benne a kerülő.
Én is voltam annak kerülője;
Barna kislány igaz szeretője.
Sárgarigó fölszállott a fára.
Búsul szegény, mer elhagyta párja.
Engemet is elhagyott a rózsám:
Árva vagyok, mint a rigó a fán.
Sárgarigó, ne szállj föl a fára,
Inkább szállj le rózsám ablakára;
Fütyöld el ott szomorú nótámat:
Érte öl meg a keserű bánat!609

Szigetvár (Somogy)
Hátra Kezdőlap Előre