316

[Te kerítéd gyászba szívem, …]

Te kerítéd gyászba szívem,
Nincsen azért semmi kedvem;
Mert elhagytál te engemet,
Bánattal hagytad szívemet.
Ne örvendjen senki szive,
Míg a madár nincs kezibe;
Mert nehéz madarat fogni,
Mint a szél után futkosni.
Siratnálak, ha megszánnál;
Megfognálak, ha megvárnál;
Haj, de nem szeretsz te engem,
Szived hozzám rég idegen.
De nincs olyan édes óra,
Amely ne fordulna búra.
Megkeresnél még te engem,
De már testem földben leszen.627

Gagy (Udvarhely)
Hátra Kezdőlap Előre