377

[Kemény kősziklának könnyebb meghasadni. …]

Kemény kősziklának könnyebb meghasadni.
Mint két édes szűvnek egymástól megválni.
Mikor két édes szűv egymástól megválik.
Még az édes méz es keserűvé válik.691

Vacsárcsi (Csík)
Hátra Kezdőlap Előre