436

[Szegény legény, ne vegyél el gazdagot! …]

Szegény legény, ne vegyél el gazdagot!
Megharagszik, kihányja a ruhádat;
Mindig csak azt hányja-veti szemedre:
– Nem hoztál az én házamhoz semmit se.755

Sárospatak (Zemplén)
Hátra Kezdőlap Előre