19

[Aranyos, szép lyányom, de hamar el kell tőled válnyi! …]

MENYASSZONYBÚCSÚZÓ


 

Aranyos, szép lyányom, de hamar el kell tőled válnyi!
De ha elmégy is a házamtó(l),
Csak nagyon gondold me(g), hogy jó(l) viselkedjé(l)!
Az uradnak engedelmeskedjé(l),
Seperd ki a házát, vesd fel az ágyát!
Mindenkivel szembe nagyon kedves legyé(l),
Édes lyányom, kedves lyányom, aranyos szép lyányom!
Jaj, de fáj érted aszszívem, hogy illyen hama(r)
El kell válnyi tőled!
Nem is tudtam, nem is gondoltam, hogy
Ilyen hama(r) itthagyod aszszülői házat,
Édes lyányom, kedves lyányom, aranyos szép lyányom!
Csak nagyon jó(l) viselkedjé(l), becsű(l)d meg magad,
Mer(t) akkor az urad megver, ha nem jó(l) viselkedel.
Az anyósodnak szót fogadjá(l), mer(t) akkor nem szeret,
Az apósodnak is engedelmeskedjé(l),
Amibe csak lehet!
Szeresd az urad testvérit tiszta szívbő(l)!
Mindenkivel szemben nagyon kedves legyé(l)!
Édes lyányom, kedves lyányom, aranyos virágom,
De nagyon fáj érted aszszívem,
Hogy má(r) most el kell tőled válnom!
Isten áldjon meg, kedves szép violám!
Aranyos csillagom, drága szép madaram,
Az Isten áldása legyék rajtad!823

Bodony (Heves)
Hátra Kezdőlap Előre