9

[Még azt mondják a gazdalegínyek: …]

Még azt mondják a gazdalegínyek:
– Mire isznak a szegíny legínyek?
Mire inna, ha píze nem vóna?
Kocsmárosné bort ingyen nem adna!869

Nagyszalonta (Bihar)
Hátra Kezdőlap Előre