49

[Kocsmárosné, szép galambom, …]

Kocsmárosné, szép galambom,
Hozzon bort ide, ha mondom.
Jó bort hozzon, ne vizesset,
Hogy potyára ne fizessek!
A vízre szörnyen haragszom;
Hacsak lehet, meg se iszom,
Hajtson malmot, szennyet mosson,
Torkomba sohase jusson!
Egyszer megpróbáltam inni,
El akart az ördög vinni.
Egy pohár bort fölhajtottam,
Őkelmét elugrasztottam.922

Kölked (Baranya)
Hátra Kezdőlap Előre