101

[Minapába az utcában végigsétáltam, …]

Minapába az utcában végigsétáltam,
Három asszonyt a kocsmában mulatni láttam.
Az egyik az urát siratja, másik jajgatja,
A harmadik csak azt mondja: – Bárcsak meghalna!
– Nosza, édes komámasszony, igyunk hát rája,
Hogy az urunknak halálát meglássuk még ma!975

Mohi (Bars)
Hátra Kezdőlap Előre