104

[Amott, amott a korcsmában …]

Amott, amott a korcsmában
Jó bort mérnek.
Gyerünk, édes komámasszony,
Igyunk egyet!
Jaj, be fáj a gyomrom!
Meghalok, ha nem iszom,
Komámasszony.
Ördög bujjon az én uram
Gégájába!
Minek iszik ollyan sokat
A korcsmába?
Hej, bemennék, de megver!
Az lesz nekem jó reggel,
Komámasszony.
Pedig ha a korcsmába kell
Érte menni,
Négy-öt pint979 bort magam is csak
Szoktam inni.
Mert négy-öt-hat icce bor
Leszivárog mindenkor
Komámasszony.
Ördög bujjon szomszédasszony
Gégéjébe!
Minek iszik ollyan sokat
A pincébe?
Kilenc iccés980 a gyomrom,
Tizedikkel megtoldom,
Komámasszony!981Hátra Kezdőlap Előre