63

[Szép a leány ideig: …]

Szép a leány ideig:
Tizennyolc esztendeig;
De a legény mindaddig,
Míg meg nem házasodik.1319

Szegvár (Csongrád)
Hátra Kezdőlap Előre