118

[Mikor én nőtelen voltam – oda, …]

Mikor én nőtelen voltam – oda,
A sarkantyúm azt peregte – oda:
Sörre, borra, pálinkára – oda,
Leányoknak pántlikára – oda!
De mikor megházasodtam – oda,
Az én patkóm azt kopogta – oda:
Sóra, borsra, egy font1388 húsra – oda,
Feleségemnek papucsra – oda.
Hát most, hogy megöregedtem – oda,
A bocskorom azt csoszogja – oda:
Csisz el, csosz el a templomba – oda,
Onnét meg a koporsóba – oda.1389

Fejér
Hátra Kezdőlap Előre