125

[Messze jártam házasodni, …]

Messze jártam házasodni,
Bár ne jártam volna!
Édes, kedves feleségem,
Bár ott vesztél volna!
Bár az ördög olly jó volna,
Talyigára tenne;
Mennél jobban sikoltanál,
Annál jobban vinne.1397Hátra Kezdőlap Előre