171

[Kincsös, kedves komámasszony meg ne mondja az uramnak, …]

Kincsös, kedves komámasszony meg ne mondja az uramnak,
Hogy a búzámat elvittem a zsidónak!
Ha kérdi is, mondja ke: egy szömöt sem látott ke;
Kincsös, kedves komámasszony!
Komámasszony, meg ne mondja az uramnak,
Hogy eladtam a kakasom a tyúkásznak!
Majd azt mondom nékije, hogy a róka elvitte;
Kincsös, kedves komámasszony.1456

Vásárosdombó (Baranya)
Hátra Kezdőlap Előre